Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Uppsala kommun ställer krav på regeringen om fyrspåret

Uppsala kommun riktar i ett remissyttrande en skarp uppmaning till regeringen att säkerställa att finansieringen för fyra järnvägsspår kommer med i Trafikverkets budget för 2022–2033.

Från två till fyra spår. Regeringen måste få med utbyggnaden av fyrspåret Uppsala-Stockholm i Trafikverkets plan, skriver Uppsala kommun i ett yttrande. Foto: johner.se/Hasse Bengtsson
Från två till fyra spår. Regeringen måste få med utbyggnaden av fyrspåret Uppsala-Stockholm i Trafikverkets plan, skriver Uppsala kommun i ett yttrande. Foto: johner.se/Hasse Bengtsson

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är ute på remiss. I sitt yttrande konstaterar Uppsala kommun att regeringen behöver korrigera Trafikverkets förslag för att uppfylla åtagandena i det avtal om fyra spår som slöts med Region Uppsala, Knivsta kommun och Uppsala kommun 2018.

Det Uppsala kommun uppmanar regeringen att ändra i Trafikverkets plan är:

  • att finansiering för fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm inklusive stationer ska ingå i den nationella planen.
  • att tidplanen hålls i enlighet med fyrspårsavtalet (fyra spår och en ny station söder om Uppsala färdiga senast 2032–2034.)
  • att det ingångna avtalet för medfinansiering av en ny trafikplats vid E4 i höjd med Mora Stenar ska ingå i den nationella planen.

– Om Trafikverkets förslag skulle bli verklighet bryter staten det avtal vi slutit med dem. Jag förväntar mig att regeringen håller avtalet, ändrar i Trafikverkets förslag och ser till att fyra spår, nytt stationsläge och avfart från E4 kommer på plats i tid, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Näringslivet i Uppsala har länge haft mycket god tillväxt, inte minst tack vare tecknandet av avtalet om fyrspår. I dagsläget förs diskussioner om en rad etableringar inom bland annat life science, livsmedelsindustri och batteriteknik. Större rörlighet på arbetsmarknaden, kunskaps- och tjänsteutbyte i en större region och kortare restider möjliggörs genom utbyggnaden av fyra spår och är en absolut förutsättning för att möta näringslivets behov, anges i yttrandet.

– Uppsalas näringsliv är i snabb expansion och behöver kunna rekrytera personal, i en region där man kan lita på att kommunikationerna fungerar. Fyrspåret är viktigt inte bara för Uppsala och huvudstadsregionen. Det växlar upp hela landet, stärker vår internationella konkurrenskraft och får inte försenas, säger Tomas Stavbom, regionchef på Stockholms Handelskammare i Uppsala län.

Uppsala-Stockholmsregionen bor i dag 2,8 miljoner invånare. Här finns 360 000 företag, världsledande forsknings- och innovationsmiljöer, starka kluster inom life science, IT och telekom, kvalificerade företagstjänster och kulturella och kreativa näringar. Uppsala-Stockholm utgör en tillväxtmotor för hela Sverige och förväntas växa med omkring 1,2 miljoner invånare och 600 000 arbetstillfällen till 2060.

Uppsala kommuns yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan (PDF, 188 KB)

För mer information