Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Tydligare mål i förnyat miljö- och klimatprogram  

Nu föreslår kommunstyrelsen att etappmålen justeras och att en handlingsplan läggs till i Miljö- och klimatprogrammet. Några konkreta mål är att bygga hus på sätt som släpper ut mindre växthusgaser, att bara köpa in återvunnen eller förnybar plast och att tanka kommunens bilar och arbetsmaskiner med förnybara bränslen.

I dag har kommunstyrelsen beslutat att skicka vidare det reviderade Miljö- och klimatprogrammet till Kommunfullmäktige.
I dag har kommunstyrelsen beslutat att skicka vidare det reviderade Miljö- och klimatprogrammet till Kommunfullmäktige.

Miljö- och klimatprogrammet styr hela Uppsala kommuns miljö- och klimatarbete. Programmet finns för att alla verksamheter inom Uppsala kommun ska bidra till att skydda naturen, jordens befolkning och kommande generationer.

Det förnyade Miljö- och klimatprogrammet med en handlingsplan beslutas av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I dag har kommunstyrelsen beslutat att skicka vidare det reviderade programmet med den nya handlingsplanen till kommunfullmäktige 30 maj.

– Uppsala ligger i framkant i klimatomställningen, men vi måste göra ännu mer för att sänka utsläppen. Därför justerar vi vissa mål och lägger till en handlingsplan för att öka takten i klimatarbetet. Det är viktigt för att vi ska ta vårt delansvar för att lämna över en beboelig planet till våra barn och barnbarn. Men också för att det bidrar till att stärka vår konkurrenskraft och att skapa framtidens gröna jobb, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

I det justerade programmet finns tre övergripande mål:

  • Att det inte finns några farliga gifter i miljön 2050 som försämrar kommuninvånarnas hälsa.
  • Att Uppsala kommun ska vara klimatneutralt 2030. Det betyder att vi förutom att minska utsläppen också ska göra saker som tar upp och binder växthusgaser.
  • Att hantera de effekter som kan drabba kommunen när klimatet förändras, till exempel översvämningar och värmeböljor.

– Det är jättebra att vi nu får igenom detta och kan fortsätta minska våra utsläpp och vidta åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. Vi har klarat av stora utsläppsminskningar hittills, men det kommer att bli allt svårare att minska utsläppen ju närmare målet 2030 vi kommer. Det tydliggörs på ett bra sätt i programmet, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

De främsta förändringarna i programmet är att både övergripande mål och etappmål har blivit tydligare och enklare att följa upp. Handlingsplanen är också ny. Några exempel på åtgärder i handlingsplanen är:

  • Att utreda förutsättningar för minskade växthusgasutsläpp från byggmaterial med fokus på kommunens arbete med träbyggnation och klimatneutral betong. 
  • Att etablera och vidareutveckla arbetsprocesser för inköp och hantering av miljö- och hälsofarliga varor. Det ska leda till ett hållbart resursflöde och ökat återbruk och återvinning inom kommunens verksamhet.
  • Att utveckla arbetssätt för att involvera Uppsalaborna, civilsamhället och näringslivet i klimatomställningen.

Läs Miljö- och klimatprogrammet.

För mer information