Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Stor evenemangsarena och ny simhall planeras i Gränby

I Gränby kan en evenemangsarena som är stor nog att rymma upp till 6000 åskådare för ishockeymatcher, konståkningstävlingar och andra evenemang bli verklighet inom ett par år. Uppsala kommun har nu beslutat att starta planeringen för arenan och en ny simhall med hopptorn och utomhusbassäng på samma plats.

Den planerade evenemangsarenan i Gränby kan ha upp till 6000 åskådare och är tänkt att passa den Svenska hockeyligan (SHL) och Svenska mästerskapet (SM) i konståkning. Andra evenemang kan också arrangeras här som till exempel konserter, mässor, banketter eller andra sporter som handboll eller ridsport.

Ny simhall i Gränby kan ersätta simhallen i Fyrishov

I samma detaljplan vill Uppsala kommun också planera för en ny simhall, främst för simsport, som ger möjlighet till ett högt hopptorn och utomhusbassäng. Den detaljplan som gäller för området idag tillåter en simhall med lägre höjd än vad som krävs för hopptornet, därför vill kommunen justera detaljplanen. Den nya simhallen är tänkt att ersätta simsportanläggningen i Fyrishov, som är i dåligt skick.

BMX-bana och batterilager kan flyttas

Marken som är tänkt att användas för byggnationerna ligger mellan Bärbyleden, Österleden och Edith Södergrans gata och ägs till stor del av kommunen. Området är cirka sex hektar stort och här ligger idag en BMX-bana och ett batterilager i Vattenfalls regi, som kommer att behöva flyttas. Här ligger också Arenahotellet som genom den nya detaljplanen också kan få möjlighet att bygga ut, för att kunna ta emot fler gäster som besöker den nya arenan.

Följer Uppsala kommuns strategier för näringsliv och trygghet

Förslaget ligger i linje med Uppsala kommuns strategier för att skapa fler arbetstillfällen och gynna näringslivet. Genom att bygga tillgängliga cykel- och gångbanor ökar tillgängligheten och flödet av människor i området. Det skapar trygghet på platsen. I en tidigare utvecklingsplan för Gränbyfältet har kommunen bedömt att området är lämpligt för skola, gymnasieskola, idrott eller kontor. Den föreslagna detaljplanen överensstämmer med utvecklingsplanen i stort, men innebär att den skola som föreslås på platsen måste få en annan placering.

Nästa steg i planprocessen

Planen går nu vidare i nästa steg i planprocessen i och med att plan- och byggnadsnämnden beslutade 24 mars att ge positivt planbesked för en ny detaljplan. Det innebär att kommunen tittat på möjligheterna för detta på övergripande nivå och ser att förlaget skulle kunna vara genomförbart.

Kommunen har tidigare fått in en förfrågan om planuppdrag för att utreda  möjligheten att kunna bygga en ishall i Gränby. Det visade sig att platsen inte var stor nog för att rymma en tillräckligt stor arena, och därför avbryts det uppdraget.

Läs mer om en detaljplaneprocess.