Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Stärkt stöd till personer som lever i prostitution

Människor som lever i prostitution och människohandel lever ofta under väldigt svåra förhållanden. Utnyttjandet kan handla om sex, tiggeri, tvångsarbete och att få människor att begå kriminella handlingar. Nu stärker Uppsala kommun arbetet för att ge stöd till utsatta personer.

Suddigt foto av kvinnoansikte

Uppsala kommun arbetar redan aktivt för att stötta människor som lever i prostitution och som blir utnyttjade i människohandel. Mycket av kommunens arbete sker i samverkan med andra aktörer och organisationer. Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för en nationell samordning mot människohandel. I Uppsala län finns två regionkoordinatorer som arbetar med stödet. Samarbete sker också med till exempel polisen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Eftersom behovet av stöd är stort har Uppsala kommun beslutat om ytterligare insatser för att hjälpa målgruppen. Inom socialförvaltningen ska ett särskilt team inrättas för att söka upp, möta och hjälpa den som behöver stöd. Teamet kommer att arbeta inom Nexus, den verksamhet som stöttar personer som blir utsatta för våld i nära relationer. Även mottagningsenheten för barn och unga får en till medarbetare för att möta behovet av snabba utredningar och eventuella beslut om omhändertaganden.

– Med ett särskilt team som har fokus på människohandel och prostitution kommer socialtjänsten ha en ingång för att ta emot och kunna ge stöd till de här grupperna. Det är en viktig signal för framför allt alla kvinnor att socialtjänsten finns här för dem, säger Asal Gohari (S), socialnämndens ordförande.  

Teamet kommer också att ansvara för att jobba förebyggande, uppsökande och informationsinriktat till ungdomar mellan 16 och 21 år. Det kan exempelvis handla om riktat arbete mot elever och skolor för att upplysa och uppmärksamma om risken för att bli utnyttjad genom så kallad sugardejting och via olika sociala plattformar.

Socialförvaltningen kommer också att utreda om det finns ett behov av att öppna en särskild mottagning dit den som lever i prostitution kan vända sig för exempelvis rådgivning och samtalsstöd.

– Idag har vi ett nära samarbete med civilsamhället där vi jobbar tillsammans uppsökande på fältet och där vi ger bidrag för en samtalsmottagning. Men kommunen och socialtjänsten kan inte abdikera från sitt eget ansvar. Med ett team på socialtjänsten kompletterar vi det redan pågående arbetet med civilsamhället ytterligare, fortsätter Asal. 

Det finns också ett behov av att öka kompetensen hos kommunens medarbetare kring målgruppens situation och behov. Socialförvaltningen kommer därför erbjuda kompetenshöjande insatser till personal. Detta för att säkerställa att personer som söker stöd ska få ett professionellt bemötande.

Planen är att teamet finns på plats i början av april 2023. Projektet pågår till att börja med under två år.  

Läs hela ärendet

Så arbetar vi med: Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer