Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Skolförändringar i Eriksberg och i Stenhagen

Uppsala kommun planerar att stänga Eriksbergsskolan från och med höstterminen 2024. Byggnaderna är så gamla och slitna att de måste rivas eller totalrenoveras. Kommunen vill bygga en helt ny Eriksbergsskola på samma plats, med planerad inflytt år 2030. Eleverna kommer under tiden få plats på den nybyggda Rosendals skola som öppnar 2024. Kommunen planerar också förändringar av skolstrukturen i Stenhagen.

Eriksbergsskolan

På Eriksbergsskolan går idag cirka 540 elever i årskurs 7-9.  Inför höstterminen 2024 kommer Eriksbergsskolan inte längre finnas som skolval inför årskurs 7. Elever som redan går på skolan och ska börja i årskurs 8 och 9 flyttar till den nya Rosendals skola, tillsammans med Eriksbergskolans personal.

Eriksbergs grundsärskola berörs också och kommer behöva flytta till andra lokaler och skolor.

Rivningen av Eriksbergsskolan påverkar även Eriksbergsbiblioteket, som flyttar ut under 2024. Det finns idag ingen uppenbar ändamålsenlig alternativ lokal i Eriksberg, vilket innebär att besökare kan komma att hänvisas till Rosendalsbiblioteket (öppnar 2024), Stadsbiblioteket eller Gottsundabiblioteket.

Den nya skolan i Eriksberg som står klar tidigast 2030 kommer ha plats för 720 elever.

Planerna för Eriksbergsskolan är en del av Uppsala kommuns långsiktiga lokalförsörjningsplan som ska säkerställa att det finns tillräckligt med skolplatser i kommunen. Förslaget ska tas upp för beslut på utbildningsnämndens möte torsdag 24 november och fastställs sedan på kommunstyrelsens möte 14 december.

Skolförändringar i Stenhagen

Utbildningsförvaltningen planerar också förändringar av skolstrukturen i Stenhagen. Förändringen innebär att Västra Stenhagenskolan från och med höstterminen 2025 blir en renodlad högstadieskola, endast för årskurs 7–9.

Övriga årskurser, från förskoleklass till årskurs 6, kommer endast finnas på Östra Stenhagenskolan. Förändringen ska ske stegvis och börjar hösten 2023 då blivande årskurser 1–4 flyttar till Östra Stenhagenskolan. För barn som ska börja förskoleklass är Östra Stenhagenskolan det enda möjliga alternativet i Stenhagen från och med höstterminen 2023.

Medarbetare, vårdnadshavare och elever i berörda skolor har under måndagen fått information om förändringarna.

Eriksbergsskolans hemsida

Lokalförsörjningsplan 2023–2027 – beslutsunderlag till utbildningsnämnden

Västra Stenhagensskolans hemsida

Östra Stenhagenskolans hemsida

Grundsärskolornas hemsida