Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Preliminär betygsstatistik visar på något lägre resultat

De första preliminära kunskapsresultaten från Uppsala kommuns skolor läsåret 2021/2022 visar att andelen elever i årskurs 9 som går ut med gymnasiebehörighet har sjunkit, jämfört med året innan. Även på gymnasiet är andelen avgångselever med gymnasieexamen något lägre än förra året.

Elever sitter i ett klassrum

– Pandemin är kanske över, men inte konsekvenserna av den. De elever som gick ut nian eller tog studenten i år har levt med pandemin under två år av sin högstadie- eller gymnasietid, med en dubblerad sjukfrånvaro och det har vi inte kunnat kompensera för fullt ut, säger Susana Olsson Casas, utbildningsdirektör i Uppsala kommun.

Resultaten är inte helt oväntade. Många insatser har gjorts under läsåret för att kompensera för den höga frånvaron hos elever och lärare då man på skolorna tidigt såg tecken på att fler elever än tidigare skulle få svårt att klara godkända betyg i år. Tack vare insatserna blev resultaten bättre än de prognoser som fanns vid årsskiftet.

– Vi tar kunskapsresultaten på största allvar och fortsätter våra riktade insatser för att kompensera för den undervisning elever missat under pandemin, säger Susana Olsson Casas.

Utbildningsförvaltningen fortsätter under hösten att tillsammans med skolledningen och medarbetare på skolorna göra en noggrann analys av årets kunskapsresultat inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Analysen av årets resultat och vad som behöver göras för att ge en ännu bättre möjlighet för alla elever att nå sina mål, kommer att beskrivas i förvaltningens årliga kvalitetsrapport i november.

Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram

2017: 78,5 procent
2018: 84,6 procent
2019: 84,2 procent
2020: 85,6 procent
2021: 84,8 procent
2022: 82,3 procent (preliminärt resultat)

(Alla kommunala grundskolor i Uppsala kommun)

Meritvärde i årskurs 9

2017: 221
2018: 229
2019: 232
2020: 235
2021: 235
2022: 232 (preliminärt resultat)

(Alla kommunala grundskolor i Uppsala kommun)

Andel avgångselever i gymnasiet med gymnasieexamen

2017: 90,2 procent
2018: 91,8 procent
2019: 93,8 procent
2020: 94,1 procent
2021: 94,6 procent
2022: 93,2 procent (preliminärt resultat)

(Alla kommunala gymnasieskolor i Uppsala kommun)

Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever från gymnasiet

2017: 14,5
2018: 14,9
2019: 15,0
2020: 15,2
2021: 15,4
2022: 15,2 (preliminärt resultat)

(Alla kommunala gymnasieskolor i Uppsala kommun)