Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ökat stöd till resursenhet för elever med stort stödbehov

Uppsala kommun höjer ersättningsbeloppet med 50 procent till de resursenheter och resursskolor i Uppsala kommun som har elever med särskilt stora stödbehov. Det har utbildningsnämnden beslutat. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Barn och lärare i klassrum
Foto: Cecilia Möller/Johner

Inför 2022 införde Uppsala kommun en ny finansieringsmodell som ska förbättra de ekonomiska villkoren för skolor och enheter som begränsar sitt mottagande till elever i omfattande behov av särskilt stöd och uppfyller kriterierna för ersättningen.

Syftet med den nya ersättningen är att kompensera för den högre lärartäthet och specialistkompetens som är nödvändig i verksamheten.
Resursenhetsersättningen är ett komplement till de övriga ersättningarna i skollagen och ska möjliggöra att elever med omfattande behov av särskilt stöd erbjuds en verksamhet som är organiserad för att möta deras behov.

– Vi har lyssnat på de berörda skolorna och höjer nu ersättningsbeloppet. Det här är en elevgrupp som behöver få mer rättvisa förutsättningar och bättre möjligheter att klara sin utbildning, säger utbildningsnämndens ordförande Jennie Claesson (L).

Under våren har två fristående skolor samt den kommunala grundskolans resursenheter ansökt och beviljats stödet.

Ärendet togs upp på utbildningsnämndens sammanträde 29 september

Tidigare nyhet om kommunens stöd till resursenheterna