Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nytt program för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala kommun

Uppsala kommun har tagit fram ett program för trygghet, säkerhet och brottförebyggande arbete. Det sammanfattar kommunens övergripande strategiska arbete inom området och fokuserar på trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser över tid.

Ungdomar går på en gata vid Fyrisån
Ett av målen handlar om att öka tryggheten och säkerheten i barns och ungas sociala miljö

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Vi har en nolltolerans mot brott och du ska känna dig trygg i kommunen oavsett vem du är och var du bor.

– Vi har tillsammans i kommunen och i dialog med andra parter identifierat sex utvecklingsområden som inriktar vårt arbete framåt. Vi har lärt oss mycket de senaste åren och det tar vi med oss nu när det är dags för nästa steg, säger Sofia Westring, enhetschef inom trygghet, brottsförebyggande och säkerhet.

Programmet är styrande för kommunens alla nämnder och bolag samt tydliggör ökad samverkan mellan kommunens verksamheter, myndigheter, näringsliv och civilsamhället.

– Vi har identifierat de sex målen utifrån vad vi ser idag. Det handlar om vad kommunen kan göra i våra egna verksamheter och lägger stort fokus på frågor vi behöver samverka kring. Trygghet skapar vi tillsammans med andra, säger Anders Fridborg, säkerhetschef.

Programmet fastslår ansvar, definierar begrepp och innehåller sex utvecklingsområden med inriktningar och mål. Målen handlar om att:

  • Öka tryggheten och säkerheten i barns och ungas sociala miljö
  • Minska brottsligheten och ökar tryggheten genom samverkan
  • Offentliga miljö utformas, underhålls och används med fokus på trygghet och säkerhet
  • Samverkan för att förebygga brott och skapa trygga, socialt hållbara bostadsområden
  • Skadeförebyggande arbete som främjar en trygg och säker verksamhet
  • Samverkan med näringslivet för brottsförebyggande- och trygghetsskapande

Kommunstyrelsen beslutade 15 juni att föreslå kommunfullmäktige att anta programmet. Det är kommunstyrelsen som kommer att ha huvudansvar för att samordna programmets genomförande och uppföljning.

Här kan du läsa ärendet och programmet