Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nytt centrum, skolor och idrottshall planeras i Södra Gunsta

Vi planerar för ett nytt centrum i Södra Gunsta som samlar service och kollektivtrafik och blir en ny mötesplats för bygden. Nu går etapp två i Södra Gunsta in i nästa fas, granskningen av detaljplanen. Här kommer en ny grundskola, idrottshall, förskolor och 470 bostäder att byggas.

Illustration över torg i Södra Gunsta.
Visionsbild över Södra Gunsta. Här blir det ett nytt centrum bland annat Illustration: Dinelljohansson/Genova

För att möta de behov som finns när Uppsala växer i de östra delarna planerar kommunen för en stor utbyggnad av centrumlokaler, skol- och förskoleplatser och kollektivtrafik i Södra Gunsta.

Flerbostadshus med centrumlokaler i botten

Planen innebär också att cirka 470 nya bostäder kan byggas. Bostäderna blir en blandning av flerbostadshus och småhus med olika utformning. En stor andel av bostäderna kommer att vara villor.

Stadsdelstorget kommer att byggas i anslutning till huvudgatan som börjar vid infarten från väg 282. Här blir det centrumverksamheter i bottenvåningarna runt torget och bostäder ovanpå. Byggnaderna vid torget blir något högre än resten av området, upp till fyra våningar. Enligt planförslaget blir de utformade med träfasader och sobra färger.

Bottenvåningen i det norra kvarteret vid torget innehåller en livsmedelsbutik där Coop är klar som hyresgäst. I byggnaden vid torgets södra del möjliggörs annan centrumverksamhet som till exempel gym eller apotek. Tillsammans med de kommersiella verksamheterna utgör även busshållplatserna framför torget viktiga målpunkter, som kompletterar torgets attraktionskraft och gör det till en naturlig mötesplats för boende i Södra Gunsta. Det blir även ny konst på torget.

Skola för 630 elever och idrottshall

Grundskolan kommer att ha plats för cirka 630 elever. Idrottshallen planeras med fullstora mått inklusive läktare för att kunna användas av både skolverksamheten och av idrottsföreningar eller privatpersoner under kvällar och helger.

Söder om torget och mot Bärby äng planeras tätare men lägre byggnader jämfört med bebyggelsen runt torget. Längs med huvudgatan planeras sammanhängande bebyggelse i form av radhus.

Utbyggnaden av Södra Gunsta är en del i Uppsala kommuns arbete med att utveckla landsbygden.

Planförslaget beräknas komma ut för granskning i mitten av mars, och kommer då bli tillgängligt på uppsala.se.

Läs mer om hur Södra Gunsta kommer att utvecklas.