Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nya radhus på gång centralt i Uppsala

Nu är planerna klara för att bygga 25 radhus i tre våningsplan utmed Hildur Ottelinsgatan i Rickomberga. De nya radhusen kommer att ersätta tre byggnader från 1960-talet, som rivs för att ge plats åt de nya bostäderna.

Utmed Hildur Ottelinsgatan i Rickomberga planeras för 25 nya radhus i tre våningsplan. Byggmaterialet blir i trä, för att ge husen en karaktär som passar på platsen. De byggs med förutsättningar för terrass, gemensamma ytor för lek och ett gemensamhetshus samt avfallshantering. Bostäderna kommer att nås via en mindre kvartersgata, som går genom området.

 

Utmed Hildur Ottelinsgatan finns biotopskyddade alléträd (oxlar) som kommer att tas ner för att genomföra nybyggnationen. Fastighetsutvecklaren har fått dispens från länsstyrelsen för att få ta ner 12 av dessa 15 träd. De övriga tre träden skyddas i detaljplanen. En bit från området kommer kommunen att plantera nya träd som kompensation för oxlarna.

 

Idag finns det tre sammanlänkade byggnader från 1960-talet som tidigare inrymt skola, vårdcentral och andra liknande verksamheter. På senare år har en av byggnaderna tillfälligt använts som förskola och de övriga två som bostäder. Dessa byggnader rivs för att ge plats åt de nya radhusen.

 

Detaljplanen för Rickomberga klubbades vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde den 29 september.