Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ny utbildning kan ge arbete i cykelbranschen

Uppsala är Sveriges främsta cykelstad och har många cykelhandlare och verkstäder. I takt med att marknaden växer och cyklarna blir allt mer avancerade och elektrifierade har det blivit brist på cykelmekaniker och cykeltekniker. Därför startar Uppsala kommun i höst en ny vuxenutbildning för cykeltekniker.

Nya cyklar ställer nya krav på tekniker och reparatörer.
I en stad där cykeln är ett viktigt transportmedel är arbetsmarknaden för cykeltekniker god.

Omvärlden och Uppsala förändras hela tiden. Det påverkar framtidens arbetsmöjligheter och företagens behov av arbetskraft. Ett nära samarbete finns mellan Uppsala kommun och näringslivet för att fånga upp nya behov och möjligheter. Ur denna samverkan har planer nu tagits fram för att i höst kunna starta en utbildning till cykeltekniker inom kommunens vuxenutbildning.

Behov uppmärksammat i branschen

– Branschföreträdare har lyft upp behovet med oss och att det egentligen inte finns några utbildningar idag. De anställer och utbildar sina egna mekaniker, vilket blir dyrt och ohållbart i längden för företagen, säger Ayse Mutlu-Güler, näringslivsutvecklare i Uppsala kommun.

Uppsala kommun arbetar medvetet med att hjälpa invånarna till försörjning. En del i det är att erbjuda yrkesutbildningar som efterfrågas och där människor kommer ut i arbete efter utbildningen. När det gäller cykeltekniker förväntas möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning vara mycket goda.

– Det är svårt att uppskatta exakta behovet, men enligt branschen behövs många utbildningsplatser. En utbildning i Uppsala skulle gynna hela regionen, säger Ayse.

Utbildning som väg till arbete och försörjning

Utbildningen kommer att bedrivas inom ramen för Uppsala kommuns vuxenutbildning. Inom vuxenutbildningen finns ett stort utbud av både teoretiska och praktiska utbildningar. Den som går en utbildning till cykeltekniker kommer att få en utbildning där teoretiska delar varvas med praktiska moment. I utbildningen planeras också praktik hos företag ingå.

– Det är roligt att nu kunna planera för en ny utbildning, säger Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef.

– Det blir en relativt kort utbildning som ändå ger ett yrke där efterfrågan på arbetskraft är stor. Det är en fin möjlighet för den som vill komma ut i arbete och vi hoppas på stort intresse.

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för många – för nyanlända som ska etablera sig, för den som behöver byta yrke eller ställa om under livet och för kompetensförsörjningen i samhället i stort.

- Cykeln är ett självklart transportmedel för Uppsalabor och det behövs fler mekaniker när tekniken blir alltmer avancerad. Detta är en del av den kontinuerliga utvecklingen av befintliga och nya utbildningar för att fler ska kunna försörja sig och för att Uppsala ska utvecklas som stad, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Läs mer om arbetet med näringsliv och företagande.

Läs mer om yrkesutbildningar för vuxna.