Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ny rektor ska sätta Fyrisskolan på teknikkartan

Ett tydligare fokus på teknik ska locka tillbaka eleverna och göra Fyrisskolan mer attraktiv. Det är slutsatsen i en utredning som Uppsala kommun har gjort om gymnasieskolans framtid. I mars börjar skolans nya rektor, Darko Krsek, som får uppdraget att leda arbetet.

Bild från Fyrisskolans tekniklokal
Fyrisskolans tekniklokal. Fotograf Mikael Dahlén.

– Näringslivet skriker efter kompetens inom tekniksektorn och Fyrisskolan har en lång, stolt tradition som tekniskt gymnasium. Tillsammans med våra duktiga lärare och en ny rektor i spetsen ska vi hitta tillbaka till en tydlig profil och skolkultur som gör att fler ungdomar söker sig till Fyris, säger utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L).

De senaste åren har allt färre elever sökt till Fyrisskolan och skolan har haft sjunkande resultat och försämrad ekonomi. För att vända utvecklingen har en arbetsgrupp i samråd med elever och medarbetare utrett vilka åtgärder som behöver göras.

Slutsatsen är att verksamheten behöver renodlas och få ett tydligare fokus på teknikprogrammet. Utöver det kommer endast naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet erbjudas på skolan från och med höstterminen 2022. De elever som redan går på skolans ekonomiprogram kommer dock att kunna slutföra sin utbildning.

teknik-fyrisskolan-2_webb.jpg

Fyrisskolans tekniklokal. Foto av Mikael Dahlén.

Satsningen på teknik innebär bland annat att en ny tjänst som utvecklingsledare för teknikprogrammet inrättas. Ett närmare samarbete med näringslivet och universitetet ska utvecklas för att profilera teknikprogrammet. Samarbetet med Teknikcollege Uppland där lokala industri- och teknikföretag ingår ska fördjupas och utvecklingen av påbyggnadsåret (T4) som ger gymnasieingenjörsexamen ska fortsätta.

– Fyrisskolan har en stor potential och en ljus framtid. Jag ser fram emot att leda skolan framåt mot en tydlig målbild där vi år 2027 är en attraktiv skola med en stark profil och högt söktryck på alla program, goda kunskapsresultat och god arbetsmiljö, säger tillträdande rektor Darko Krsek.

Uppsala kommun ska även fortsätta se över lokalanvändningen för hela den kommunala gymnasieskolan så att Fyrisskolan och andra gymnasieskolors lokaler används på bästa sätt. Det kan exempelvis innebära att program från Uppsala yrkesgymnasium Ekeby i framtiden flyttar in i Fyrisskolans lokaler och att gymnasiesärskolan omlokaliseras.

Läs hela nämndärendet