Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ny avfallsplan för ett cirkulärt Uppsala

För att nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 behöver synen på avfall ändras. Det är utgångsläget i den nya avfallsplanen som kommunfullmäktige antagit. Det betyder att offentliga aktörer, näringslivet, föreningslivet och invånarna inte pratar om avfall, utan istället resurser.

En pappa och ett barn tömmer sopor i soptunnor.

Syftet med avfallsplanen är att minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen samt minska avfallets miljö- och klimatpåverkan. Därför innehåller den både fysiska åtgärder som påverkar avfallshanteringen men också åtgärder som leder till beteendeförändringar. Avfallsplanen har satt människan i centrum och syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

I det cirkulära Uppsala:

  • används prylar och material så länge som möjligt
  • lagas det som går sönder eller görs om till något annat
  • materialåtervinns det som inte längre kan återanvändas. 

Ett exempel från avfallsplanens handlingsplan är ett nytt insamlingssystem för förpackningar. I dag sorterar och lämnar villaägarna förpackningar på återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Planen är att villaägarna ska kunna sortera direkt på hemmaplan i sopkärl med flera fack som sedan hämtas vid tomtgränsen. 2025 förväntas det nya systemet införas.

Läs hela avfallsplanen med tillhörande handlingsplan här.