Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nu kan vårdnadshavare tycka till om förskolan

Idag skickar kommunen ut en enkät till alla vårdnadshavare som har barn i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem för att undersöka hur de upplever sin barnomsorg.

Det går också att fylla i enkäten digitalt och sista dagen att svara är den 24 februari.

Enkäten ställer frågor om lärande och samarbete

I enkäten har vårdnadshavare till förskolebarn möjlighet att bedöma sin förskola eller sitt familjedaghem utifrån flera kriterier.

- Förskoleenkäten ska undersöka hur väl förskolornas och familjedaghemmens verksamhet lever upp till de mål som finns i skollagen och läroplanen. Vi ställer frågor om hur förskolorna och familjedaghemmen arbetar med att utveckla barnets språk, förståelse av matematiska begrepp, lust att lära och samarbetet mellan barnen. Det går inte att lämna kommentarer om praktiska aspekter, som till exempel personaltäthet eller maten som barnen får, berättar Märit Gunneriusson Karlström, chef i enheten för kvalitet och uppföljning inom utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavarna kan svara på enkäten från 17 januari till 24 februari och svaren är anonyma. Det går att svara i pappersenkäten eller digitalt på webbplatsen uppsala.se/fskenkat. Där finns också information om förskolenkäten och översättning av enkäten och informationsbrevet, som följer med enkäten, på sju andra språk.

Svaren ger värdefull information

Kommunen sammanfattar enkätsvaren i rapporter och skickar sedan ut dessa till förskolorna och familjedaghemmen under våren. Förskolor med tillräckligt många svar får en egen rapport.

- Rapporten är ett viktigt underlag för förskolorna och familjedaghemmen i deras eget utvecklingsarbete och ger också vårdnadshavarna en bra bild av verksamheten. Därför hoppas vi att många svarar i år, säger Märit Gunneriusson Karlström.

Information om förskoleenkäten finns på uppsala.se/fskenkat