Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Nu invigs parken som är gjord för att svämma över

Elsa Eschelssons park i Rosendal fyller flera syften. Den har dels aktivitetsytor för spel och skateboard, dels gröna ytor för picknick och rekreation. Och alltihop kan svämmas över vid extrema regn för att förhindra översvämningar på andra platser. På lördag invigs parken.

Parken består av tre delar, från vänster: gröna parkrummet, regndammen och aktivitetsplatsen. Foto Uppsala kommun.
Parken består av tre delar, från vänster: gröna parkrummet, regndammen och aktivitetsplatsen. Foto Uppsala kommun.

Rosendal har ett innovativt system för regnvatten, där det renas och fördröjs i växtbäddar, magasin i gatorna och i dammar. Det minskar belastningen på dagvattenledningarna och Fyrisån. Det förhindrar också översvämningar på platser där vattnet skulle göra skada.

Den senaste och sista dammen som anlagts i Rosendal är Elsa Eschelssons park. Parken har skapats för att utnyttja dagvattenflödena, synliggöra dagvattenhanteringen och att utnyttja samma ytor för rekreation.

– Elsa Eschelssons park kombinerar grönytor och skatepark med beredskap för extremväder. Det här är ett utmärkt exempel på hur vi genom innovation bygger hållbart både för människor och för miljö, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Parker är väldigt viktiga för både människors välbefinnande och för andra djur som delar staden med oss. Därför är det så roligt att inviga ytterligare en fantastiskt väl genomtänkt park i Rosendal, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Parkens tre delar

Parken består av tre delar, regndammen, aktivitetsplatsen, och det gröna parkrummet.

Regndammen där dagvatten samlas och fördröjs är parkens centrala del. Längs den soliga norra sidan finns parkens gångstråk, en brygga med trappor och sittplatser.

Aktivitetsplatsen är en försänkt hårdgjord yta med mjukt lutande sidor. Ytan kan användas för skejt, kickbike, cykling men också streetbasket och andra sporter. Vid väldigt kraftiga regn kommer dammen att behöva mer yta och då rinner vattnet in på aktivitetsytan.

Gröna rummet består av en gräsyta. Hit breddas vattnet från dammen vid extremt stora regn. Gräsytorna kan nyttjas för bollspel, picknick och samvaro.

Invigning lördag 10.00

Namnet på parken kommer från Elsa Eschelsson som studerade i Uppsala på 1800-talet och blev den första kvinnliga doktorn i juridik och kämpade för jämställdhet inom akademin.

Invigningen sker lördag den 8 oktober klockan 10.00 med info om parken och bandklippning av Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen, och Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.  Därefter blir det dansuppträdande på aktivitetsytan och rundvandring i Rosendal med start 10.30

För mer information