Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nu finns ett förnyat miljö- och klimatprogram med handlingsplan

Tydligare mål som är enklare att följa upp. Det är ledorden i det förnyade Miljö- och klimatprogrammet. Kommunfullmäktige har nu justerat etappmålen och lagt till en handlingsplan för att öka takten i arbetet för ett klimatneutralt Uppsala till 2030.

Två personer som står vid en solcellsanläggning

Miljö- och klimatprogrammet styr hela Uppsala kommuns miljö- och klimatarbete. Det finns för att alla verksamheter inom Uppsala kommun ska bidra till att skydda naturen, jordens befolkning och kommande generationer.

Programmet förklarar hur Uppsala kommun ska arbeta för att

  • hantera klimatkrisen
  • säkerställa att det inte finns gifter i miljön
  • se till att vi inte använder mer resurser än jorden klarar av att återskapa.

Ett konkret exempel ur programmet är att all plast som Uppsala kommun köper in 2030 ska vara återvunnen eller förnybar. Kommunen ska också bygga hus på sätt som släpper ut mindre växthusgaser. Ett ytterligare exempel är att kommunen ska använda mindre energi för att värma upp sina lokaler och att flera byggnader ska ha solceller som ger el.

Ny handlingsplan

De främsta förändringarna i programmet är att både övergripande mål och etappmål har blivit tydligare och enklare att följa upp. Handlingsplanen är också ny. Några exempel på åtgärder i handlingsplanen är:

  • Utreda förutsättningar för minskade växthusgasutsläpp från byggmaterial med fokus på kommunens arbete med träbyggnation och klimatneutral betong. 
  • Etablera och vidareutveckla arbetsprocesser för inköp och hantering av miljö- och hälsofarliga varor. Det ska leda till ett hållbart resursflöde och ökat återbruk och återvinning inom kommunens verksamhet.
  • Att utveckla arbetssätt för att involvera Uppsalaborna, civilsamhället och näringslivet i klimatomställningen.

Läs Miljö- och klimatprogram med handlingsplan här.