Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Modellen Bostad först ska hjälpa Uppsalabor ur hemlöshet

Nu inför Uppsala kommun Bostad först – en modell för att förebygga och motverka hemlöshet. Målet är att fler personer ska få hjälp att komma ut ur både hemlöshet och beroende.

Person med flyttlåda

Med modellen Bostad först får hemlösa personer erbjudande om en permanent bostad utan krav på exempelvis nykterhet. Målgruppen är personer som är hemlösa, som ofta har problem med psykisk sjukdom eller beroende. Mer information om modellen finns på Socialstyrelsens webbplats.

- Det är mycket positivt att vi nu fattat ett beslut om att införa Bostad först, säger Asal Gohari (S), socialnämndens ordförande. En beprövad insats som kommer vara avgörande för att långsiktigt komma till rätta med hemlösheten i Uppsala kommun. Det handlar om att se bostaden som en förutsättning för att kunna känna trygghet i livet och en viktig utgångspunkt för att kunna göra en livsstilsförändring.

Egen bostad är utgångspunkt

Modellen Bostad först består av två delar. Dels hjälp med en egen bostad, dels stödinsatser för att klara av att bo kvar. Tanken är att behandling av beroende eller hjälp med annan problematik fungerar först när boendet är tryggt.

Personerna som kan vara aktuella för insatserna ska:

  • befinna sig i långvarig hemlöshet
  • ha ett beroende eller flera sjukdomsdiagnoser men inget behov av omfattande stöd dygnet runt
  • inte ha någon våldshistorik i närtid
  • klara av ett boende utifrån hyreslagens krav.

Nystart av modellen

Redan 2016 provade Uppsala kommun att arbeta enligt modellen i mindre skala. Efter några år avslutade kommunen insatserna eftersom resultatet inte blev som förväntat. Men nu inför kommunen modellen igen.

- Att vi inte lyckades med förra försöket är förstås olyckligt, men vi har tagit viktiga lärdomar från vad vi behöver göra annorlunda den här gången. Det handlar om en tydlig organisation och styrning men även ett bredare stöd till de som beviljas insatsen. Det är en viktig förutsättning för att de ska klara av att ha ett eget boende.

Uppsala Stadsmission partner i arbetet

För att genomföra arbetet med Bostad först kommer Uppsala kommun att utöka samarbetet med Uppsala Stadsmission. Ett särskilt team från Uppsala Stadsmission kommer att ta emot ansökningar och utreda behov.

Socialförvaltningen räknar med att cirka 180 personer i dagsläget kan vara aktuella för att få hjälp via Bostad först.

Läs hela ärendet om Bostad först på uppsala.se