Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Mer kul på fritiden för mellanstadiebarnen i Sävja

Sedan ett år tillbaka pågår ett projekt i Sävja. Barn i årskurs 4 och 5 och deras vårdnadshavare är i fokus. Fritidsaktiviteter för barnen och stöd till vårdnadshavare är två delar som projektet jobbar med. Insatserna bidrar till att öka tryggheten i området.

Barn som spelar brädspel, foto: Fredrike Fagerlind
Foto Fredrike Fagerlind

– Vi har jobbat i projektet i ungefär ett år och har flera aktiviteter på gång i höst. Aktiviteterna är för barn, deras vårdnadshavare och yrkesverksamma i området, säger Beatrice Johansson, projektledare och socialarbetare i skolan.

Projektet handlar om att kartlägga behovet av fritidsaktiviteter och föräldrastöd. Och att arrangera aktiviteter. I projektet ingår även att involvera yrkesverksamma i området, att lyssna på deras synpunkter och utbilda dem i hur de bemöter barn med normbrytande beteende.

Normbrytande beteende kan vara allt ifrån att allvarligt bryta mot föräldrars regler, skolka, snatta, stjäla och klottra till grövre handlingar som att slåss och hota andra (källa Socialstyrelsen).

Projektets uppdrag är att arbeta med normbrytande beteenden bland barn i årkurs 4 och 5 och att öka vårdnadshavares delaktighet i det förebyggande arbetet. Det är socialnämnden och kulturnämnden som har tagit initiativ till projektet.

– Om man som barn inte har någon organiserad fritid finns en större risk att hamna i fel kretsar. Det är så viktigt att ha något roligt att göra direkt efter skolan. Därför behöver vi satsa extra på fritidsaktiviteter i Sävja, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande i kulturnämnden.

– Inom socialtjänsten i Uppsala är vi mycket framgångsrika i vårt arbete med tidigt förebyggande insatser för att motverka att barn och unga hamnar i en kriminell livsstil. Projektet i Sävja är ett tydligt politiskt beslut att jobba förebyggande i ännu lägre åldrar, strukturerat tillsammans med fritid för att nå barnen och deras föräldrar, säger Asal Gohari (S), ordförande i socialnämnden.

Kartlägger behov

Det är viktigt att tidigt identifiera barn och unga som är i riskzonen för att utveckla ett kriminellt beteende. Att ha kontakt med familjerna och erbjuda stödinsatser i tid kan vara avgörande för att bryta en negativ utveckling. Exempel på stödinsatser är att vårdnadshavare får stöd i sitt föräldraskap och att barn och unga har tillgång till strukturerade fritidsaktiviteter.

– I projektet har vi kartlagt vad barnen vill göra på sin fritid och vad som hindrar dem från att göra det. När barnen fick önska fritt hade de många förslag, allt ifrån en bio i Sävja, till att vara med djur och att lära sig programmering, säger Beatrice Johansson.

För att fånga upp barnens tankar och önskemål om fritiden brukar Beatrice Johansson och hennes projektkollegor i första hand prata med barnen när de är i skolan. Då informerar de också barnen om kommande aktiviteter och delar ut information som barnen kan ta med hem till sina vårdnadshavare.

Behzad Dariusson, enhetschef för Fritid södra, berättar att man ofta talar om formellt lärande och informellt lärande, både inom fritidsverksamhet och skolverksamhet. Formellt lärande står för avsett lärande som sker på ett formellt sätt, till exempel i skolan medan informellt lärande står för allt annat lärande, till exempel det som barn lär sig på fritiden och av vänner.

– Barn och unga lär sig mycket på fritiden. De lär sig av varandra och av personal inom projektet. Men de kan lika gärna lära sig av fel personer och utveckla ett destruktivt beteende. Ett av syftena med projektet är att skapa rum för barn och unga att bygga relationer med sina ledare. Och att utveckla konstruktiva beteenden, förmåga att tänka konsekvent och att skilja mellan rätt och fel, säger Behzad Dariusson.

Ordnar aktiviteter

I våras arrangerade projektet flera aktiviteter där både barn och vårdnadshavare var välkomna. De hade även en föräldraföreläsning om COPE, the Community Parent Education Program. Och det är mycket planerat framöver.

– I höst ordnar vi aktivitetsdagar, bland annat på söndagen innan höstlovet. För att ha kontakt med de barn som inte åker i väg på lovet. I november har vi även kvällsöppet på fritidsklubben på tisdagarna. Vi planerar också en föräldrautbildning, säger Beatrice Johansson.

Sonchita Bagchi bor i Sävja och har en son som är 12 år. Hon var med på föräldrakvällen i våras. Nattvandring var ett av ämnena på föräldrakvällen och Sonchita Bagchi delade med sig av sina erfarenheter av att nattvandra i området.

– Jag tycker om nattvandringen. Jag träffar många vuxna och pratar med grannar och andra i området. Det ger mig energi. Så jag gör det inte bara för barnen och för att bidra till trygghet. För mig handlar det också om samhället, att jag blir en del av det, säger Sonchita Bagchi.

Hon önskar att det fanns fler samlingsplatser ute i Sävja, där folk kan träffas och prata. Återkommande pizzakvällar kan vara ett sätt för vuxna att mötas, tänker Sonchita Bagchi.

Behzad Dariusson berättar att kontakten med föräldrar är viktig i projektet.

– Fritidsledarna och fältsekreterarna lägger stor vikt vid föräldrakontakt. Syftet är att bygga bärande och starka relationer med föräldrar, säger Behzad Dariusson.

Fler barn på fritidsklubbarna

Ett av målen med projektet är att fler barn ska vara inskrivna på fritidsklubbarna som finns i området, det vill säga på Stordammens skola, Uppsävjaskolan och Nåntunaskolan.

– I våras hade vi tillfällen när vårdnadshavare kunde komma till fritidsklubben för att få en tydligare bild av verksamheten. För vi hade fått signaler om att vissa inte känt sig trygga att lämna barnen där. Barnen fick också vara på fritidsklubben några gånger utan kostnad. Nu i höst ser vi att antalet inskrivna barn på fritidsklubben ökat, säger Beatrice Johansson.

Arbetet fortsätter

De som är aktiva i projekt Mini-Sävja har sin ordinarie arbetsplats i området. Genom projektet knyter de närmare kontakt med varandra, hittar samarbetsformer för hur de kan fortsätta att arbeta tillsammans när projektet är slut sommaren 2023.

– Det krävs ett långsiktigt arbete för att vi ska lyckas. Det är inte en förändring som sker över en dag. I projektet har till exempel medarbetare från skola, fritid och Ungdomsjouren börjat samarbeta mer och anpassat sina verksamheter för att kunna möta behoven hos barn och familjer i området. Det vill vi fortsätta med, säger Beatrice Johansson.

Läs mer om arbetet i delrapporten om projektet.