Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kommunens aktivitetsansvar stöttar unga utan sysselsättning

Att bygga relationer är en viktig del av arbetet för handläggarna på Kommunens aktivitetsansvar. De följer upp ungdomar som är 16–19 år och som varken pluggar eller jobbar. Ofta fungerar handläggarna som en länk mellan olika aktörer när de stöttar ungdomarna till alternativa studievägar, praktik eller jobb.

Sofia, Olivia, Linn och Sara på Kommunens aktivitetsansvar (KAA).
Sofia, Olivia, Linn och Sara på Kommunens aktivitetsansvar.

– Vi jobbar med olika grupper av ungdomar. De flesta får vi kontakt med när de blir utskrivna från sin gymnasieskola. Ofta har de någon form av psykisk ohälsa eller ett missbruk som leder till hög frånvaro. Och ungdomar som inte har varit i skolan på 30 dagar blir utskrivna, säger Sofia Elo, handläggare Kommunens aktivitetsansvar.  

Sofia Elo och hennes tre kollegor följer upp ungdomar som är 16–19 år och som varken går i skolan eller har en annan sysselsättning. De arbetar inom en verksamhet som heter Kommunens aktivitetsansvar och som brukar kallas KAA. Verksamhetens uppdrag utgår från skollagen där det står att kommunerna har ett aktivitetsansvar för unga som är folkbokförda i kommunen och har gått ut grundskolan.

– Vi bidar till att ge ungdomar hopp och att det finns andra vägar än det vanliga gymnasiet, säger Sofia Elo.

Aktiviteter för att undvika utskrivning

– Vårt uppdrag börjar egentligen när en ungdom blir utskriven från gymnasiet. Men vi arbetar med att förebygga utskrivning också, för ibland går det att undvika. Vi kommer med kreativa lösningar för att ungdomen ska gå kvar på gymnasiet, säger Sofia Elo.

Vissa skolor kontaktar också Kommunens aktivitetsansvar när de ser tecken på att en ungdom vill hoppa av sin gymnasieutbildning. Då träffar Kommunens aktivitetsansvar ungdomen och berättar om alternativen som finns om man avbryter studierna. 

– Vi informerar om att det är väldigt begränsat vad 16–17-åringar kan göra om de inte går i gymnasiet. Det kan motivera ungdomen att fortsätta skolan, säger Linn Thorell, handläggare Kommunens aktivitetsansvar.

Anpassar stödet efter ungdomens behov

Utskrivning från gymnasieskolan är det vanligaste sättet för Kommunens aktivitetsansvar att komma i kontakt med unga men det finns andra vägar. De kontaktar ungdomar som flyttar till kommunen och som inte är inskrivna på en gymnasie- eller grundskola. Och socialtjänsten hör av sig till Kommunens aktivitetsansvar, både när de har kontakt med en ungdom som behöver sysselsättning och när en ungdom som har varit placerad i en annan kommun är på väg tillbaka till Uppsala.

Handläggarna på Kommunens aktivitetsansvar kartlägger nätverket kring ungdomen. De tar med faktorer som hälsa, fritidssysselsättningar och den sociala situationen. Utifrån det som kommer fram får ungdomen vägledning.

– I första hand försöker vi hitta ett studiealternativ som passar ungdomen men ibland är praktik bättre. Vissa behöver annat stöd och då hjälper vi till att förmedla kontakt till andra verksamheter inom kommunen eller till regionen, säger Linn Thorell.

Stöttar dem som är långt ifrån skola och annan sysselsättning

Kommunens aktivitetsansvar träffar också unga som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en psykisk ohälsa som gör att de har svårt att gå i skolan eller jobba.

– Vi gör hembesök, tar promenader, följer med utanför dörren och har motiverande samtal med ungdomen för att bryta en isolering som kanske har pågått en längre tid, säger Sara Boman, handläggare Kommunens aktivitetsansvar.

Sara och hennes kollega Olivia Catolino arbetar med ungdomarna som står längst ifrån skola och annan sysselsättning. Motiverande samtal är en viktig del av deras arbete. De hjälper även ungdomarna att söka vård eller att komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, när de behoven finns.   

Bygger relationer och förtroende

– Vi får ofta bra kontakt med ungdomarna. Vi kan träffas och bara prata. Det genererar ett förtroende hos ungdomen som kan vara det första förtroendet för vuxenvärlden. Det är häftigt att se att det etableras och att vi bidrar till att lägga en grund som ungdomen kan bygga vidare på, säger Linn Thorell.

Kommunens aktivitetsansvar är flexibla och lyssnar på ungdomens önskemål om var de ska träffas. Det kan vara på ett kafé. Ibland bokar de även möten med ungdomar på Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda och på Unga Station i Gränby. Då försöker de samtidigt få till spontana träffar genom att informera på sitt Instagramkonto om att de är på plats.

– Vårt stöd är frivilligt men vi gör allt för att få kontakt. Därför är det bra för oss att vara på ställen som Utbildnings- och jobbcenter och Unga Station, säger Sofia Elo.

Följ Kommunens aktivitetsansvar på Instagram, @uppsala.kaa

uppsala.se/kaa finns kontaktuppgifter till Kommunens aktivitetsansvar.