Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kommunen ordnar trygghetsdialoger i samverkan med polisen

Trygghetsdialoger hålls i områden där Uppsala ungdomsjour och polisen har fått in rapporter om ungdomsrelaterade brott och händelser som skapar otrygghet. Vid en trygghetsdialog möter Ungdomsjouren och polisen personer som bor och vistas i området. De får då information som de behöver för att sätta in lämpliga åtgärder. I höstas ordnade Uppsala ungdomsjour och polisen tre trygghets-dialoger. I vår blir det fler.

tre personer som deltar i Trygghetsdialog

– Det var många som kom till trygghetsdialogerna vi hade i höstas. Vi var i Bäcklösa, vid Mimmi Ekholms plats och Brantingstorg. Personerna vi mötte berättade hur de upplevde situationen i området. De berättade även vilka platser som var trygga och vilka platser som återkommande hade ungdomsrelaterade händelser som skapade oro och gjorde att platserna uppfattades som mindre trygga. Vi hade med en enkät med frågor om trygghet som många svarade på, säger Hilde Wiberg, enhetschef Uppsala ungdomsjour.

Samverkan med polisen

Uppsala ungdomsjour ordnar trygghetsdialogerna i samverkan med polisen. Fastighetsbolag brukar också vara med. Trygghetsdialogerna hålls i områden där Uppsala ungdomsjour och polisen har fått in rapporter om ungdomsrelaterade brott och händelser som skapar otrygghet. 

Trygghetsdialogerna ger tydliga lägesbilder

Genom att prata med personer som bor och vistas i området får Uppsala ungdomsjour och polisen en tydlig bild av läget och vilka åtgärder som behövs för att stärka tryggheten.

På trygghetsdialogerna informerar också Uppsala ungdomsjour och polisen om hur de arbetar och vad personer som bor i området kan göra för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det kan handla om olika frivilliga insatser och att bygga upp nätverk där boende, områdets näringsidkare och myndigheterna samverkar.

– Efter trygghetsdialogerna som vi hade i höstas har vi utökat nattvandringsgrupperna i de aktuella områdena. Ungdomsjouren är också mer på plats på eftermiddagar och kvällar. I Bäcklösa har vi även ökat samverkan med skolor i närområdet, säger Hilde Wiberg.

Fler engagerar sig i frivilliga insatser

Trygghetsdialogerna har lett till att fler personer som bor i de tre områdena har gått med i grannsamverkansgrupper. Polisen har tagit emot fler intresseanmälningar för att bli polisvolontär och ungdomsjouren ser att fler är intresserade av att nattvandra.

– De frivilliga insatserna tillsammans med polisens och ungdomsjourens insatser gör att vi verkligen stärker det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i de aktuella områdena, säger Hilde Wiberg.

Trygghetsdialoger under våren

I vår ordnar Uppsala ungdomsjour och polisen trygghetsdialoger i Bälinge och Almunge.

Trygghetsdialog kallades tidigare trivselvandringar med medborgardialog.