Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kommunen förbereder sig för personalbrist

Smittspridningen i samhället ökar och många är sjuka, har symtom, är i hemkarantän eller behöver vabba. Det kan i sin tur leda till personalbrist inom en del kommunala verksamheter. Kommunen vädjar därför till allmänheten att följa restriktionerna för att undgå att smittas. Samtidigt planerar kommunen för olika tänkbara utvecklingar av smittan och hittar nya lösningar för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

-  För att Uppsala ska fungera så behöver lärare, barnskötare, driftpersonal för vatten, avlopp och avfall, räddningspersonal och många fler helt nödvändiga medarbetare i kommunen få förutsättningar att sköta sina jobb. De kommande veckorna blir en utmaning och vi behöver alla hjälpas åt för att inte påskynda smittspridningen. Vården behöver all personal den kan få och våra barn behöver kunna gå till skola och förskola, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.  

-  Även om du inte är rädd för att själv bli allvarligt sjuk behöver du förstå sambandet till hur smittan påverkar funktioner i samhället exempelvis genom att folk inte kan gå till jobbet. Vi arbetar aktivt med riskbedömningar och planering för personalbrist så vi kan möta utmaningarna och mildra effekterna på bästa sätt, säger Anders Fridborg, säkerhetschef.

Förskolan tar in elever från vuxenutbildningen

Barnomsorgen och skolan är verksamheter som påverkas direkt av smittspridningen. Utvecklingen av pandemin följs upp dagligen och i nära dialog och samarbete med Region Uppsalas smittskyddsläkare. Den största utmaningen är att kunna fortsätta hålla verksamheten igång på alla skolor och förskolor när många medarbetare behöver stanna hemma.

-  Vi står inför ett läge där det kommer ställas krav på nya åtgärder där alla hjälps åt. Ett exempel är att utbildningsförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens tidigt inledde ett samarbete för att elever på vuxenutbildningens barnskötarprogram ska kunna vikariera på förskolor och fritidshem med hög personalfrånvaro. En första scanning visade att cirka 50 av 90 elever redan är med i kommunens vikariepool. Förhoppningsvis kan ännu fler hoppa in och hjälpa till för att hålla våra verksamheter igång, säger Jan Aili, förskolechef.

Beredskap för prioriteringar inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg görs dagliga bedömningar och åtgärder för att kunna hålla igång verksamheterna på ett säkert och tryggt sätt. Planeringen bygger på att varje verksamhet gjort egna riskbedömningar och handlingsplaner utifrån rådande läge.

-  Inom vård och omsorg gör vi allt vi kan för att skydda och minska risken för smitta bland våra brukare. I planeringen ingår att ha beredskap på att behöva göra prioriteringar av vilka insatser som är viktigast att erbjuda och vilka som eventuellt kan skjutas fram eller genomföras glesare. Verksamheterna arbetar också tillsammans för att hjälpa varandra att bemanna vid hög frånvaro, säger Lenita Granlund, direktör för vård- och omsorgsförvaltningen.

 

En mängd åtgärder görs i kommunens verksamheter för att minska risken för smittspridning. Kommunen fortsätter att uppmana till att vaccinera dig, begränsa antalet nära kontakter inomhus och vara uppmärksam på symtom.