Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Gymnasiet överväger flytt från Ekeby

När de nuvarande hyreskontrakten för Uppsala yrkesgymnasium Ekeby löper ut under 2023–2024 kommer utbildningarna troligtvis att flytta från Ekeby. Utbildningsförvaltningen vill nu utreda vart det är lämpligast att flytta och hur det påverkar andra gymnasieskolor i Uppsala.

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby har idag sin verksamhet i före detta industrilokaler i Ekeby bruk. Lokalerna är slitna, har dålig funktionalitet och är för stora för nuvarande elevantal. Om gymnasieskolan ska vara kvar behöver lokalerna byggas om. Därför föreslås utbildningsnämnden besluta att i stället utreda en flytt av verksamheten i samband med att de nuvarande hyreskontrakten successivt löper ut under år 2023–2024.

Utredningens inriktning är att restaurang- och livsmedelsprogrammet ska flytta till Fyrisskolans lokaler i centrala Uppsala, vilket kommer kräva lokalanpassningar på Fyrisskolan.

Gymnasiesärskolan kan påverkas

En flytt av restaurang- och livsmedelsprogrammet till Fyrisskolan kan få konsekvensen att gymnasiesärskolan på Fyrisskolan behöva flytta till andra lokaler, vilket utredningen ska titta vidare på.

Övriga utbildningar på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby har inte samma behov av specialsalar och gymnasieledningen ska utreda var introduktionsprogrammet (IM), hotell- och turismprogrammet och lärlingsutbildningarna kan få en samlad lokalisering i framtiden.

Uppsala kommun kommer ta upp framtida placering av restaurang- och livsmedelsprogrammet och gymnasiesärskolan i de lokalförsörjningsplaner som utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen beslutar om i november respektive december månad varje år.

Ärendet behandlas på utbildningsnämndens sammanträde 29 september.