Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Gula stigen och Fjällnora blir naturreservat – gynnar friluftsliv och natur

Den slingrande Gula stigen mellan centrala Uppsala och Skarholmen och det populära friluftsområdet i Fjällnora, ska skyddas. Kommunstyrelsen föreslår idag 25 maj att kommunfullmäktige ska låta områdena bli naturreservat. Att områdens skyddas innebär att naturvärden bevaras och att de inte kan bebyggas på samma sätt som annan mark.

Gula stigen
Gula stigen går från centrala delarna av Uppsala ut mot Skarholmen. Här promenerar och cyklar många.

Många Uppsalabor tror nog att både Gula stigen och friluftsområdet i Fjällnora redan är skyddade naturreservat, men det är först nu som det blir verklighet. Kommunstyrelsen föreslår idag 25 maj 2022 att kommunfullmäktige ska fatta beslut att bilda naturreservaten Gula stigen och Fjällnora.

Områdena har höga naturvärden och fyller en viktig funktion för Uppsalabornas möjligheter till rekreation. Att de nu blir naturreservat innebär bland annat att de skyddas från att bli bebyggda eller utsättas för annan exploatering.

På den åtta kilometer långa Gula stigen, cyklar och promenerar många i Uppsala. I Fjällnora friluftsområde finns bland annat vandringsleder, badplatser, hundbad, naturlekplats, camping, vintersport och friluftsgård med café. I området finns också en privat verksamhet på kommunal arrendemark med äventyrsbana och äventyrspark.

Läs mer om Fjällnora 

Läs mer om Gula stigen 

Läs mer om fler naturreservat och parker i Uppsala