Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Granskning av handläggning och beslut inom hemtjänsten

På uppdrag av Uppsala kommun har inRikta granskat handläggning och beslut inom ett av Attendos hemvårdsområden. Syftet har varit att se om deras ärenden följer gällande riktlinjer och arbetsordning, samt att se om det finns brister i myndighetsutövningen.

I granskningen ingår 42 ärenden. De gäller alla brukare inom hemvårdsområdet som är över 65 år och som har fått sin hemtjänst utförd under februari och mars 2022. Ärendena har handlagts av 15 olika biståndshandläggare.

Inget brott – men brister

Dokumentationsgranskningen har inte kunnat styrka att brott har begåtts i handläggningen. Det finns heller inget som visar på att det förekommit bedrägerier. Däremot finns brister i handläggningen, varav några är allvarliga. Bristerna gör det svårt att bedöma hur väl besluten motsvarar brukarens verkliga behov. Bristfällig dokumentation gör också att det är svårt att ta ställning till vad eventuella skillnader beror på.

Volymerna för de granskade besluten är höga och har så varit över tid. Här har även utföraren haft ett ansvar för att uppmärksamma kommunen på avvikelser i brukarnas behov.

Åtgärder och fortsatt arbete

Kommunen kommer nu att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning inom hela myndigheten. Vi ska fortsätta att se över arbetssätt, metodstöd och rutiner. Kommunen ska också säkra att dessa är kända av alla och att de följs. I åtgärderna ingår också kompetensförstärkning och annat stöd till handläggarna.

inRiktas granskningsrapport Biståndshandläggning, dokumentationsgranskning av handläggning och beslut om hemtjänst inom en utförarenhet i Uppsala kommun (PDF, 216 KB)