Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Gränby på G!

Det börjar hända positiva saker i Gränby och Kvarngärdet. Redan förra året klubbades handlingsplanen igenom, med syfte att stärka säkerheten och tryggheten och nu börjar vi se resultat tack vare en god samverkan mellan samtliga förvaltningar, fastighetsbolag och civilsamhället.

Gränby på G!

Polisen och socialtjänsten har jobbat aktivt och utökat sin närvaro. Gränbyparken är under utveckling och boende kan nu tycka till om förslaget. Ett nytt jobbcenter etableras för att öka sysselsättningen. Och Allaktivitetshuset i Gränby har gett fler unga möjligheten att ta del av meningsfulla aktiviteter i samband med skolan. Detta är bara några av de konkreta åtgärder som ska skapa ett tryggare och trivsammare Gränby och Kvarngärdet.

Trygghet

Polisens verksamhet i området är en förutsättning för mycket annat trygghetsskapande arbete och de har därför jobbat aktivt i området för att bekämpa brottsligheten. Speciellt mot narkotika, trafikbrott och ungdomsstök. Både synligt och civilt. Platssamverkan handlar om att samla olika aktörer för att jobba praktiskt tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en speciell plats. Ett utökat samarbete mellan kommunen, polisen och Rikshem är inlett. ”Med nya grannsamverkansgrupper som startats igång i området under pandemin får vi nya krafter in trygghetsarbetet.” säger Bo Hammerin, trygghetssamordnare vid kommunledningskontoret.

Den fysiska miljön

Gränbyparken ska utvecklas och nu kan du tycka till om förslaget till utvecklingsplanen.  Vi arbetar med fem mål för utvecklingen av parken. Den ska vara trygg och attraktiv och en park fylld med upplevelser, idrott och kultur. Parken ska ha lek- och aktivitetsmiljöer och vara ett grönt nav för östra Uppsala. Förslaget kommer att finnas tillgängligt i skolor och förskolor i området för barn och unga att tycka till om. I parken kommer cykelvägen Gränbyleden att breddas och rustas upp för att öka framkomligheten och bekvämligheten.  Även motionsslingor och hundslingor är på gång. Det har tillkommit fler gästparkeringar och trafiken har överlag blivit lugnare i området. ”Gränbyparken är en av Uppsalas största parker och den har så många kvalitéer redan idag. Vi hoppas och tror att utvecklingen kommer att leda till att fler människor söker sig till parken och att det blir en naturlig evenemangs- och mötesplats i denna del av staden.” säger Linda Wallgren, projektledare, enheten för planering och projektering vid Stadsbyggnadsförvaltningen.

 

Skola

Samarbetet mellan skola och socialförvaltningens ungdomsjour fortsätter att fungera stabilt och socialarbetarna i skolan gör ett viktigt jobb. Samverkansgrupper för skola, socialtjänst, polis, fritid jobbar hårt för att identifiera unga individer i riskzonen. När en förälder, lärare eller någon annan hör av sig och är orolig för en enskild ung person eller en grupp finns det flera insatser vi kan göra. Ökad närvaro av vuxna i skolan är en viktig del i att skapa studiero för eleverna och därför har Gränbyskolan anställt husvärdar. Skolgårdsprojektet Gränbyskolan startar under sommaren och en viss vegetationsröjning är redan åtgärdad för att skapa en tryggare miljö. Positivt är även att både Kvarngärdesskolan och Gränbyskolan ser en minskning av skadegörelse den senaste tiden.

Arbete

Utbildnings- och jobbcenter har startat igång i den nya lokalen på Råbyvägen och det har varit ett stort intresse och mycket aktiviteter på gång. Den riktiga invigningen sker i höst.  Just nu pågår utbildning av värdar och inledningsvis sker vägledning till utbildning och jobb digitalt och på telefon. Satsningen på Utbildnings- och jobbcenter i Gränby Kvarngärdet är en del av handlingsplanen för området. Genom ökad närvaro och högre tillgänglighet får fler möjlighet att finna vägar till att försörja sig. ”Nu finns vi på plats och påbörjar samverkan och nätverkande med lokala aktörer. Även det var en bidragande faktor till framgången i Gottsunda.” säger Andreas Christoffersson, områdeschef vid arbetsmarknadsförvaltningen.

Att kunna erbjuda ungdomar sommarjobb är också en viktig del i att skapa mer trygghet för de boende i Gränby och Kvarngärdet och därför har nu elever i årskurs 9 garanterats feriejobb denna sommar.

Fritid

Allaktivitetshuset i Gränby har inneburit ett stort lyft och gjort att fler barn och ungdomar har fått tillgång till meningsfulla aktiviteter i direkt anslutning till skolan, ett exempel på hur samverkan mellan skolan och civilsamhället fungerat framgångsrikt.  Något som har varit speciellt framgångsrikt är frukostarna som erbjudits till eleverna för att ge en bättre start på dagen. ”När vi insåg att det fanns ett så stort önskemål om frukost bland eleverna så bestämde vi oss för att starta upp det direkt och det är bland det bästa vi har gjort.” säger Abiel Habteyohannes, koordinator på Fritid Uppsala. Och nu är Gränby allaktivitetshus och Gränbyskolans restaurang en av tre finalister i Arla Guldko 2021 Årets Frukostlyft.

En av de föreningar som har blivit beviljade det sociala hållbarhetsbidraget CSR är Uppsala basket som driver projektet Gameplan som växt det senaste halvåret. Det har inneburit regelbundna aktiviteter varje vecka med fokus på fysiska aktiviteter, men vid vissa tillfällen sker mentala moment så som hjärngympa, gruppdiskussioner och läxhjälp. Gränbyskolans rektor, Cilla Peiro, och Liljeforsskolans fritidsansvarig, Helena Ek, har båda varit mycket nöjda med projektet och tyckt att det har bidragit till bättre stämning och trygghet på skolorna och omgivningen.

Gränby fritidsgård har öppet hela sommaren och erbjuder massor av aktiviteter som till exempel flottbygge, padel och go-cart. ”Att kommunen tillsammans med andra föreningar erbjuder så många aktiviteter under sommaren i Gränby är helt fantastiskt, speciellt under dessa tider. Ni är våra områdeshjältar som ökar delaktigheten för våra barn och ungdomar.” säger en förälder i Gränby i samband med alla de aktiviteter som erbjuds under sommaren.

Läs mer om allt som är på gång i Gränby och Kvarngärdet.