Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Förskoleenkäten följer upp barns utveckling

Idag skickar kommunen ut förskoleenkäten till alla vårdnadshavare som har barn i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem i Uppsala kommun. Enkäten är densamma som tidigare år med frågor om hur de upplever att deras barn utvecklats under 2021 i sin förskola eller i sitt familjedaghem.

Dags att svara på förskoleenkäten

Pandemin har påverkat vardagen

Förra året tog pandemin ett nytt grepp om landet, vilket innebar nya utmaningar för förskoleverksamheterna för att få det dagliga att flyta på enligt plan. Det gällde återigen att flytta mer dagverksamhet utomhus och vara påhittiga med nya aktiviteter.

– 2021 blev ytterligare ett år då vi har fått leva med restriktionerna. Det har ställt höga krav på både förskolans pedagoger och på föräldrar som måste stanna hemma då barnen varit förkylda, säger Märit Gunneriusson Karlström, chef på enheten för kvalitet och uppföljning inom utbildningsförvaltningen.

Målet med enkäten är att se hur väl förskolornas och familjedaghemmens verksamhet svarar mot läroplanen. Frågorna handlar om barnets språkförmåga, förståelse av matematiska begrepp, lust att lära och förmåga att samarbeta. Enkäten ger inga möjligheter att lämna synpunkter om till exempel mat eller hur förskolan hanterat restriktionerna kring covid-19. 

Resultat redovisas under våren

Vårdnadshavarna kan svara på enkäten till och med 24 februari och svaren är anonyma. De flesta vårdnadshavarna lämnar sina svar digitalt på en webbsajt, som nås på sidan uppsala.se/fskenkat, där enkäten finns översatt till sju språk. Det går också att svara på en pappersenkät.

– Kommunen sammanfattar enkätsvaren i rapporter och skickar ut dessa till förskolorna och familjedaghemmen under våren. Rapporten är ett bra underlag för förskolornas utvecklingsarbete och ger en bra bild av verksamheten för vårdnadshavarna, som kan ta del av materialet via sin förskola, säger Märit Gunneriusson Karlström.

uppsala.se/fskenkat