Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fler lägenheter i Björklinge

Snart blir det möjligt för fler att bo i lägenhet i Björklinge. En ny detaljplan ger Uppsalahem möjlighet att bygga fem trevåningshus med totalt 70 lägenheter.

Det blir flerbostadshus bland villorna i Björklinge enligt den nya detaljplanen. Illustration: PE Projektengagemang
Det blir flerbostadshus bland villorna i Björklinge enligt den nya detaljplanen. Illustration: PE Projektengagemang

Cirka 70 lägenheter längs Spelmansvägen 3-5 i Björklinge kan nu bli möjligt genom den nya detaljplan som antogs av plan- och byggnadsnämnden på torsdagen. Lägenheterna fördelas i fem trevåningshus. Bebyggelsen i området består idag av småhus och därför kommer de nya byggnaderna anpassas för att passa in i den befintliga miljön.

Prisrimligt boende

Uppsalahem äger fastigheten Björklinge Tibble 5:27 som detaljplanen omfattar. Ambitionen är nu att skapa prisrimliga hyresrätter här. Det gör det möjligt för boende att byta boendeform från villa till lägenhet och ändå bo kvar i området. Det ger även möjlighet för människor att få de livskvaliteter som landsbygden erbjuder utan kostnaderna från ett eget hus.

– Det behövs fler billiga hyresrätter som folk har råd med i hela Uppsala. Både för unga som ska flytta hemifrån och för äldre som kanske vill byta sin villa till en lägenhet. Därför är jag glad att vi nu fattat beslut som möjliggör det i Björklinge, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

Skydd för grundvattnet

Under samråd och granskning har synpunkter lämnats om eventuell brist på solljus för intilliggande fastigheter och höjden på byggnaderna bland annat. Plan- och byggnadsnämnden ser dock att det blir rimlig soltillgång för närboende även fortsättningsvis och att flerbostadshusen blir bra komplement till befintlig bebyggelse.

Delar av planområdet ligger i ett område där grundvattnet är extra känsligt. Husen kommer därför inte att få byggas med källare, eftersom de riskerar påverka grundvattnet. Vidare kräver detaljplanen att skyddsåtgärder anläggs kring körbara ytor för att förhindra inblandning av dagvatten och att det ska finnas så kallade släckvattenzoner runt husen, där släckvattnet i händelse av brand samlas upp och leds till dagvattennätet.

Del av landsbygdsprogram

Uppsala kommun har ett landsbygdsprogram som bland annat syftar till att skapa fler bostäder i tätorterna på landsbygden, i synnerhet andra boendeformer än småhus. Denna detaljplan ligger i linje med det.