Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Efterlängtat Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna skapar nya möjligheter

Den 22 april kunde äntligen Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna invigas. Här samlas större delen av Uppsala kommuns verksamheter inom arbetsmarknad och vuxenutbildning under ett och samma tak. Det ger nya möjligheter till samverkan och utveckling i det gemensamma uppdraget att hjälpa allt fler Uppsalabor till långsiktig egen försörjning.

Tre personer klipper gemensamt det röda bandet vid invigningen av Utbildnings- och jobbcenter Boländerna
Carl Ljunggren, fastighetsdirektör, i Uppsala kommun klipper tillsammans med Lena Winterbom, direktör arbetsmarknadsförvaltningen, och Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden, bandet vid invigningen av Utbildnings- och jobbcenter Boländerna.

Efterlängtad samlokalisering med nya förutsättningar

I byggnaderna på Bolandsgatan har verksamheter som tidigare funnits på fem olika adresser kunnat få ett nytt hemvist. Genom att samlokalisera verksamheterna kan Uppsalas kommuninvånare få en lättare väg in till stöd, och olika insatser kan i samspel med varandra stötta människor på vägen mot egen försörjning.

- Det här har vi väntat på! De första tankarna på att samlokalisera verksamheterna väcktes 2017, berättar Lena Winterbom, direktör arbetsmarknadsförvaltningen. Att samlas på det här sättet ger nya möjligheter till synergier, samarbeten och utveckling säger Lena Winterbom.

När alla verksamheter är igång kommer 2000 personer från uppskattningsvis 150 nationaliteter att komma hit för att få vägledning, studera på teoretiska och praktiska utbildningar, delta i arbetsmarknadsinsatser och handla på Återbruket.

Gemensamt arbete och samverkan

Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden betonade vid invigningen vikten av att arbeta gemensamt.
- Vår målsättning är att fler ska ha möjlighet att arbeta och ha en förvärvsinkomst. På en och samma plats så kan de olika verksamheterna lättare samverka och arbeta gemensamt och då kan vi göra mycket mer för Uppsalaborna. Om vi får fler föräldrar i arbete skapar vi även bra förebilder och en större känsla av delaktighet i samhället.

Själva bandklippningen var också en gemensam insats. Lena Winterbom och Mohamad Hassan klippte bandet tillsammans med fastighetsdirektör Carl Ljunggren som konstaterade att Utbildnings- och jobbcenter Boländerna är ett fint exempel på hur det går att hushålla med resurser och samtidigt minska det ekologiska avtrycket.

 

Läs mer om Uppsala kommuns arbete med arbetsmarknad och vuxenutbildning på utbildningsochjobbcenter.uppsala.se .