Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Demokratiambassadörerna uppmuntrar fler att rösta

Nu finns ett tiotal av kommunens demokratiambassadörer på plats runt om i Uppsala för att uppmuntra fler att rösta. Valdeltagandet är generellt högt i Sverige och i Uppsala kommun men det är stora skillnader mellan olika samhällsgrupper och geografiska områden.

En person håller i ett klistermärke som det står "jag ska rösta" på.

Kommunen har anställt ett tiotal demokratiambassadörer. Deras uppgift är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt samtala och informera om varför det är viktigt att rösta och hur ett val går till.

Besöker köpcentrum och boenden för personer med funktionsnedsättning

Ambassadörerna arbetar uppsökande mot grupper som i tidigare val har röstat i lägre utsträckning och besöker just nu olika platser i Uppsala, både offentliga mötesplatser och specifika verksamheter som Gottsunda centrum och boenden för personer med funktionsnedsättning.

– Det finns många anledningar till att personer inte röstar. Det kan handla om olika hinder att ta sig till en vallokal eller om bristande kunskap om valens betydelse och hur det går till att rösta. Att inte rösta kan också vara uttryck för uppgivenhet eller bristande tillit till samhället och partierna, säger Weronica Öhrt, samordnare för demokratiambassadörerna.

Hur länge en person bott i Sverige, olika funktionsnedsättningar och utbildningsbakgrund påverkar också om personen röstar eller inte.

Demokratiambassadörerna pratar många språk

För att nå dessa personer representerar demokratiambassadörerna många olika kompetenser, bakgrunder och erfarenheter. Till exempel pratar demokratiambassadörerna förutom svenska och engelska även arabiska, persiska, dari, somaliska, tigrinja, amharinja, kurdiska, armeniska och spanska. Det finns även flera ambassadörer som har egen erfarenhet av att ha en funktionsnedsättning.

– Det är otroligt viktigt att vara med och rösta och göra sin röst hörd, annars låter du någon annan bestämma åt dig. Det bästa med att vara demokratiambassadör är att få möjligheten att prata med människor som annars kanske inte vågar höras. Att få visa att oavsett hur du mår så kan du vara med och påverka, säger Patrik Malmquist, en av demokratiambassadörerna.

Demokratiambassadörerna är en av flera insatser för att öka valdeltagandet i det kommande valet till riksdag, region och kommun.