Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

De vill skapa nya promenadstråk i Uppsala

Uppsala har kommit en bra bit på väg för att skapa en trygg, attraktiv och hållbar stad. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det säger Kristina Ehrstedt på Karavan landskapsarkitekter i ett möte med kommunen där hon föreslår fler promenadstråk både i och utanför centrala Uppsala. Och att kommunen ställer högre miljökrav på byggbranschen.

Ägarna till Karavan landskapsarkitekter utanför Åhlens
Grundarna av Karavan landskapsarkitekter, Karin Danielsson, Åsa Ehn Hillberg och Kristina Ehrstedt,vill se nya promenadstråk i Uppsala för att skapa en trygg, attraktiv och hållbar stad.

Landskapsskiss_900x600.jpg

Karavan landskapsarkitekter har varit med och formgett och gestaltat många av Uppsalas offentliga miljöer som gator, parker och torg. Ett av de senaste projekten är den upprustade gågatan. Andra exempel är Anna Petrus park, Siegbahnsparken och Solvallsparken i Rosendal liksom många bostadsgårdar. Just nu pågår förnyelsen av Stora torget som kontoret har arbetat med det senaste året.
– Vi har ingen ambition att bli ett jättestort kontor, utan vill vara det personliga kontoret där våra kunder vet vem de jobbar med. Samtidigt är vi tillräckligt stora för att kunna få de ramavtal med kommuner och myndigheter som vi gärna vill ha. Det gör att vi får jobba med den typ av offentliga uppdrag och miljöer som vi brinner för och där Uppsala kommun är en av våra största kunder, berättar Kristina Ehrstedt, chefsarkitekt och en av Karavans tre delägare.

Dialog kring stadens utveckling

Efter ett möte med kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) och enhetschefen Annika Remaeus säger Kristina att hon uppskattar dialogen med kommunens företrädare och att de är intresserade av att lyssna på hur hon och hennes kollegor ser på hur staden kan utvecklas.
– Jag upplever att de är genuint nyfikna på vad vi tycker och hur vi ser på stadsplaneringen, om det byggs för tätt, om det satsas på rätt ställen och om vi har några andra synpunkter, säger Kristina.
Hon tycker att mycket är bra med Uppsala. Att staden känns ung, spännande och expansiv med en vilja att bygga, utvecklas och ligga i framkant. Och att hållbarhet är en högst prioriterad fråga, precis som för Karavan.
– Vi uppskattar att man har satt så höga klimatmål och satsar på att vara klimatneutralt till 2030. Här gör kommunen jättemycket, men skulle kunna göra ännu mer när det gäller att kommunicera ut sitt miljö- och klimatprogram. Det gäller både vid upphandlingar och när kommunen fungerar som beställare i ett uppdrag. Byggbranschen står för en stor del av alla växthusgasutsläpp och jag tror att det går att ställa högre krav på den, så att vi gemensamt kan nå målen.

Plats för gröna ytor och träd

Hon ser också att kommunen har en viktig roll att fylla när det gäller att påverka detaljplanerna så att det blir tillräckligt med mellanrum mellan husen och plats för gröna ytor och träd. En annan viktig hållbarhetsfråga som är kopplad till klimatförändringarna handlar om hur man ska ta hand om allt större mängder med dagvatten.
– I nya områden som Rosendal har man jobbat jättemycket med gröna ytor och regnbäddar. Det som är viktigt att tänka på då är att också öka driftsbudgeten så att ytorna kan förvaltas på ett bra sätt, säger Kristina.

Vill skapa fler promenadstråk

Kontoret där hon och hennes kollegor sitter i Uppsala – de har ett kontor i Stockholm också – ligger i Gamla Gillet vid Fyristorg. Härifrån har man fin utsikt över Fyrisån åt ena hållet och domkyrkan åt andra. Enda smolket i bägaren är den stora parkeringsplatsen utanför, tycker Kristina.  
– Det finns fortfarande många ytor i centrala Uppsala som vore spännande att ta tag i. Det gäller inte minst årummet här. Ett riktigt drömprojekt vore att få knyta ihop det till ett promenadstråk så att man kan röra sig längs hela årummet – och bredda promenadvägarna så att det blir mer plats. Under pandemin när fler var ute och rörde på sig märktes det snabbt att det blev väldigt trångt, säger hon.

Det där med promenadstråk är något hon tycker att kommunen skulle kunna utveckla ännu mer.
– Fina promenadstråk där många människor rör sig under stora delar av dygnet bidrar till att skapa en trygg och trivsam stad. Jag skulle gärna se fler stråk utanför staden också i rekreationssyfte, gärna med något fik eller annan plats där man också kan mötas inomhus. Framför allt vattennära stråk där intresset för att promenera är väldigt stort.

Fina mötesplatser ökar tryggheten

När det gäller trygghet vill Kristina skapa mötesplatser där människor i olika åldrar vill vistas. Så har till exempel varit fallet i Karavans arbete med gågatan och Stora torget. 
– Tidigare var det många som upplevde Stora torget som lite otryggt, med gäng som drev runt och hängde. Här har vi försökt skapa mötesplatser med fin belysning, sittplatser för olika målgrupper och blickfång med träd, vatten, konst och blommor. Om man känner att miljön är utformad med omsorg blir man också rädd om den, känner stolthet som boende i staden och vill gärna vistas där, säger Kristina.

Ett annat av Karavans projekt som blivit en ny mötesplats är Solvallsparken i Rosendal.
– Målet var att skapa en park som främjar idrott, hälsa och sociala möten. Nu kan vi se att det verkligen blivit så och att det alltid är många människor i parken. Det känns jätteroligt att ha kunnat bidra till något som används i så stor utsträckning.

Viktigt vid upphandlingar

Dialogen med Fredrik Ahlstedt och Annika Remaeus kom också att handla om kommunen som upphandlare och om det finns områden för förbättring där.
– Jag tycker att kommunen gör mycket som är bra här och att det blivit förbättringar. Numera tittar man på andra värden än bara priset vid upphandlingar, vilket alla vinner på. Jag tror att kommuner som fortfarande bara utvärderar utifrån ekonomin går miste om viktiga värden, säger Kristina.

En förbättring som hon skulle vilja se är att avtalen inte ska begränsa vilka personer inom företaget som ska få ta uppdrag för kommunen.
– Det blir svårare för oss att vara flexibla och ställa upp på kort varsel om det bara är några få som får jobba med ramavtalet. Resultatet blir inte sämre för att flera av våra medarbetare är engagerade i projektet, utan tvärtom. Och för våra medarbetare blir det mer utvecklande om de får större variation och kan jobba med flera olika typer av uppdrag och uppdragsgivare.

Vilken är den viktigaste frågan för er framöver i samarbetet med kommunen?
– Att vi fortsätter att verka tillsammans för en hållbar stad. En bit som vi vill uppmuntra till är mer återbruk. Och att vi fortsätter skapa nya gröna ytor, mötesplatser och stråk som bidrar till en trygg, trivsam och hållbar stad.

Kristin_900x600.jpg

Kristina Ehrstedt, en av tre grundare av Karaval landskapsarkitekter tycker att Uppsala har kommit en bra bit på väg till en mer hållbar stad, men att det finns mycket kvar att göra.

Karavan landskapsarkitekter

Verksamhet: Landskapsarkitektkontor med fokus på offentliga miljöer.
Kontor: I Uppsala och Stockholm.
Ägare: Kristina Ehrstedt, Karin Danielsson och Åsa Ehn Hillberg.
Antal medarbetare: 21.
Exempel på projekt i Uppsala: Stora torget, Gågatan södra, Solvallsparken, Elsa Eschelssons park, Carlshage och Siegbahnsparken, Biparken, Anna Petrus park, Lindbacken, Källparken och gaturummen i Rosendal etapp 4 och 5.
Läs mer om Karavan landskapsarkitekter på Karavanlandskap.se