Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Beslut om fyra nya bad i Uppsala

Kommunstyrelsen beslutade idag att gå vidare med planerna för nya badanläggningar i Gränby, centrala Uppsala och Gottsunda. Dessutom ska möjligheterna för ett nytt bad vid Fyrishov undersökas.

Beslut om fyra nya bad i Uppsala

Uppsala arenor och fastigheter AB lämnade i förra veckan en utredning över kommunens badanläggningar till kommunstyrelsen. I utredningen framkom bland annat att baden i Fyrishov och Gottsunda har maximalt fem respektive tio års livslängd kvar och att det kommer bli för dyrt att renovera anläggningarna. Utredningen föreslår istället att en ny simidrottsanläggning i Gränby ska byggas så snart som möjligt och ett nytt äventyrsbad vid kvarteret Kölen i centrala Uppsala. Dessutom föreslås ett nytt bad i Gottsunda med färdigställande runt 2030 samt ytterligare ett bad någonstans i kommunen kring år 2040.

Vid dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med förslagen för Gränby, centrala Uppsala och Gottsunda. Dessutom beslutades att möjligheten att bygga ett helt nytt bad i Fyrishov, med fokus på motionssimning och simundervisning, ska utredas vidare. Slutgiltigt beslut fattas på kommunfullmäktige den 28 februari.

– När vi blir fler i Uppsala behövs också fler bad för att alla barn ska lära sig simma. Med nya bad i Gränby, Kölen och Gottsunda löser vi det. Jag är glad att kommunstyrelsen också ger grönt ljus för att Fyrishov ska kunna fortsätta vara en plats för bad även när det nuvarande badet har tjänat ur om några år, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

– Nu finns en väg framåt för arbetet med att möta kommuninvånarnas behov av sim- och badanläggningar, där såväl föreningarnas som skolornas intressen är beaktade, säger Carl Ljunggren, fastighetschef, Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen beslutade också att de pengar som 2017 öronmärktes för upprustning och utveckling av Fyrishovsbadet istället ska gå till byggandet av badet i Gränby. Uppräknat till dagens penningvärde blir det 470 miljoner kronor. Då både byggnaden, reningsanläggning och vissa pooler i Fyrishov är i så dåligt skick blir kostnaden för att renovera den befintliga badanläggningen inte ekonomiskt försvarbar.