Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

15 miljoner till förebyggande insatser för barn och unga i Gottsunda

Uppsala kommun får medel från Socialstyrelsen för att arbeta förebyggande för barn och unga i Gottsundaområdet. Det innebär bland annat fortsatt satsning på socialarbetare i skolan i lägre årskurser, fritidsaktiviteter i Bäcklösa och fler fältassistenter ute i området.

Kommunen får statsbidrag från Socialstyrelsen till förebyggande insatser för barn och unga i hela kommunen.
Kommunen får statsbidrag från Socialstyrelsen till förebyggande insatser för barn och unga i hela kommunen.

Kommunen arbetar med förebyggande insatser för barn och unga i hela kommunen. Statsbidraget från Socialstyrelsen ger möjligheter att förstärka och fortsätta att utveckla insatser i Gottsundaområdet. De insatser som nu genomförs bygger vidare på det arbete som genomfördes inom Socialstyrelsen satsning 2021, men det innebär även en nya satsningar utifrån behov och pågående arbete i Gottsunda. Insatserna rör förstärkning av kommunens brottsförebyggande arbete, utökade och förstärkta samarbetsformer samt olika stödinsatser till barn och unga i riskzon för att hamna i kriminalitet.

- Det räcker inte med skärpta straff, övervakningskameror och fler poliser för att få slut på gängvåldet. Vi måste också jobba med förebyggande sociala insatser för att stoppa nyrekryteringen till gängen. Med pengarna från Socialstyrelsen kan vi nu förstärka vårt arbete i Gottsunda för att fånga upp barn och unga som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Det bidrar till målet om att Uppsala inte ska ha någon utsatt stadsdel, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunen fördelar stadsbidraget mellan förvaltningar och egna bolag med verksamheter i Gottsundaområdet. På nyöppnade familjecentralen arbetar familjebehandlare och utbildnings- och jobbcoacher från Utbildnings- och jobbcenter dagligen för att skapa relationer med familjer och fånga upp hela familjers behov av stöd. Extra satsningar sker på sommar- och extrajobb för ungdomar, och samtal med ungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd för att motverka utanförskap. Fältsekreterare införs för att fånga ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Uppsalahem och kulturförvaltningen drar i gång fler fritidsaktiviteter för barn och unga i Bäcklösa och i Gottsunda.

Bakgrund

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Uppsala kommun tilldelas 15 018 238 kronor under 2022 för insatser i Gottsunda. På kommunstyrelsens möte 25 maj beslutades hur pengarna skulle fördelas.

För mer information