Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Beslut om ytterligare stöd till Uppsalas företag

Covidpandemin har inneburit att många företag i Uppsala har en svår ekonomisk situation, inte minst inom restaurangbranschen. Därför har kommunstyrelsen idag beslutat om flera ytterligare insatser för att mildra pandemins påverkan på näringslivet i Uppsala.

Uteservering på S:t Persgatan
Många företag i Uppsala har en svår ekonomisk situation, inte minst inom restaurangbranschen. Kommunstyrelsen har därför beslutat om flera ytterligare insatser för att mildra pandemins påverkan på näringslivet i Uppsala.

Kommunstyrelsen har sett över vad som kan göras för att ytterligare underlätta för företag inom bland annat restaurangbranschen. Ett viktigt beslut är att efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen under 2021 (motsvarande efterskänkning för 2022 beslutas av kommunfullmäktige 21 maj 2021).

– Vi vet att många lokala företagare har det tufft. Restaurangbranschen har frågat om mer stöd och med detta hoppas vi kunna hjälpa till i ett ansträngt ekonomiskt läge, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Positiv effekt av tidigare lättnader

Tidigare har kommunen beslutat att efterskänka andra avgifter, exempelvis för markupplåtelse till uteserveringar. Kommunen har också förlängt fristen för betalningar och att vara generös med anstånd för olika avgifter.

– Detta har gett positiv effekt, men vi vill säkra ett levande centrum efter pandemin. Därför är det särskilt viktigt att stötta restauranger, caféer och barer så att de kan ta sig igenom detta, säger Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Fler insatser för företagen

Kommunstyrelsen beslöt att även göra flera andra insatser för det lokala näringslivet:

Nyföretagarcentrum, Connect och Drivhuset får ytterligare stöd för rådgivning och information kring nyföretagande. De har märkt av ett ökat intresse bland arbetslösa att starta eget företag, särskilt bland utrikes födda och unga. Med ett ökat stöd kan de erbjuda fler affärsrådgivare och mentorer, utökade digitala kampanjer och digital rådgivning samt får möjlighet att ta in mer tolktjänster.

Uppsala Citysamverkan får också ytterligare stöd för att finansiera verksamheten med distansvärdar i city, en fortsatt drift av en digital cityplattform samt extra verksamhetsstöd för inkomstbortfall på grund av slopade medlemsavgifter från företagen i city under 2022.

Även Uppsala Convention Bureau får ökat stöd från kommunen för inkomstbortfall under 2022 grund av slopade avgifter från medlemsföretagen.

Läs mer om kommunens stöd till näringslivet på grund av pandemin.