Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Vuxenutbildningen ska anpassas mer efter elevers behov

Uppsala kommun tecknar ramavtal med Hermods för en mer flexibel undervisning inom vuxenutbildningen. Målsättningen är att höja kvaliteten genom ökad individanpassning och erbjuda större flexibilitet för elever så att fler kan gå vidare till jobb snabbare.

ung kvinna jobbar med dator

Ramavtalet gäller flexibla studieformer för svenska för invandrare (sfi) studieväg 3, grundläggande och gymnasiala ämnen, yrkesutbildning handel och administration samt hotell och turism inom Uppsala kommuns vuxenutbildning till ett sammanlagt värde av cirka 40 miljoner kronor per år. Hermods har i anbudsförfarandet bäst kunnat visa att de kan organisera, individanpassa och kvalitetssäkra undervisning med individens behov i fokus.

Flexibla studieformer för stärkt kvalitet

Uppsala kommun har även tidigare samarbetet med Hermods inom vuxenutbildning och det nya ramavtalet innebär ett förnyat förtroende med utökad uppdragsbeskrivning. Flexibla studieformer innebär att redan vid introduktion ta hänsyn till elevernas individuella förutsättningar, det kan till exempel handla om att få kombinera undervisning i klassrummet med lektioner på distans.

– Samarbetet med Hermods innebär bland annat en förstärkt introduktion med extra stöd i ett tidigt skede och att studieblock kan sättas samman utifrån individens behov. Målsättningen är ökad kvalitet med bättre genomströmning för att fler ska kunna gå vidare snabbare till studier eller arbete, säger Ulrika Grönqvist, vuxenutbildningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun.

I bedömningen av anbud har kommunen bland annat undersökt om leverantörerna erbjuder en forskningsbaserad utveckling av undervisningen, har beprövad erfarenhet samt hur elevernas olika förutsättningar och behov tillgodoses. 

Uppsala kommuns ramavtal med Hermods har trätt i laga kraft 9 mars, omfattar upphandlingens båda delar och gäller fyra år med start 1 augusti.


Kvalitet får styra i upphandling av distansundervisning inom vuxenutbildningen - Uppsala kommun