Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Vinnare av omsorgspriset 2021

Årets pristagare av omsorgspriset hyllades digitalt under kommunfullmäktiges möte. Kommunen vill genom priset lyfta fram medarbetare som gjort skillnad i sitt arbete och kan inspirera och leda till utveckling och fler innovativa idéer.

Radio Fyris
Radio Fyris tar emot priset.

Under fullmäktiges möte måndag 14 juni hyllades pristagarna för årets Omsorgspris digitalt. Årets pristagare som de fyra nämnderna utsett är Anna Hjerpe och Charlotta Fritzing i projektet Ung intro, Jonas Tidlund, Ewa Rundkvist och Andreas Olander på Radio Fyris, Ellinor Malmqvist inom Barn- och ungdomsenhet 5 och Fidel Jakob inom Nyby hemvård.

Det är arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden som delar ut omsorgspriset till personer som har gjort skillnad i sitt arbete. Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling.

Omsorgspriset går till personer som arbetar i en verksamhet som drivs av kommunen i egen regi eller av en extern utförare. Totalt är det fyra priser, ett pris från varje nämnd. Priset är förutom äran på 10 000 kronor och delas ut på kommunfullmäktiges möte i juni. Under pandemin har detta fått ske digitalt.

Motiveringar för Omsorgspriset 2021

Arbetsmarknadsnämndens vinnare

Motiveringen presenterades av Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden:

Omsorgspriset AMF.jpg

Charlotta Fritzing och Anna Hjerpe får omsorgspriset 2021 för att de gång på gång visar att med rätt stöd kan personer som få tror på lyckas nå arbete eller studier. I projektet Ung Intro, som medfinansieras av Samordningsförbundet, stöttar Anna och Charlotta unga med nedsatt arbetsförmåga som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Anna och Charlotta har otaliga samtal, möten, mejl och samtal igen med myndigheter, vårdgivare och arbetsgivare. In och ut ur organisatoriska mellanrum. Över, under och genom regelverk. Anna och Charlotta har alltid fokus på varje deltagares individuella behov. Och de har en sällsynt blandning av tålamod och iver.

I varje möte med deltagarna ryms medkänsla, flexibilitet och acceptans för olikheter. Anna och Charlotta är ständigt på jakt efter kreativa lösningar, alltid med förstoringsglaset på styrkor hos deltagaren. I projektet Ung Intro är Anna och Charlotta förebilder och som människor är de en outtömlig källa till arbetsglädje. Ord och inga visor!

Omsorgsnämndens vinnare

Motiveringen presenterades av Angelique Prinz Blix (L), ordförande i omsorgsnämnden:

sida-fyris.jpg

Jonas Tidlund, Andreas Olander och Ewa Rundkvist får omsorgspriset 2021 för sitt arbete med Radio Fyris, som är en daglig verksamhet med 16 brukare. Delaktighet är viktigt för Jonas, Andreas och Ewa. De får människor att växa.

Som arbetshandledare stöttar de och hittar bra lösningar för alla. Brukarna är drivande och tar initiativ till olika radioprogram. Tillsammans pratar de mycket om mänskliga rättigheter och människors lika värde. Och de har sänt radioprogram om just mänskliga rättigheter, funktionshindrades rätt och en hel del annat, som sport, bokrecensioner, tv-spel och musik.

Sedan pandemin slog till i mars 2020 använder Radio Fyris ett digitalt verktyg som gör att brukarna kan sända Radio Fyris hemifrån. Arbetshandledarna jobbar tillsammans med brukarna i verktyget. Det betyder mycket för brukarnas livskvalitet och delaktighet att arbetet med Radio Fyris har kunnat fortsätta under pandemin.

Äldrenämndens vinnare

Motiveringen presenterades av Eva Christiernin (S), ordförande i äldrenämnden:

sida-äldre.jpg

Fidel Jakob får omsorgspriset 2021 för sitt genuina intresse för varje individ som han har kontakt med. Oavsett vilken brukare Fidel möter i sitt arbete som undersköterska inom Nyby hemvård försöker han alltid förstå och bemöta brukaren där hen är.

Genom sitt lugna och respektfulla bemötande motiverar och uppmuntrar Fidel brukarna att ta emot hjälp, att använda sina egna resurser och att framföra sina önskemål. Han är omtyckt och gör alltid sitt bästa för att varje person ska få den vård och omsorg hen behöver och vill ha. Fidel hittar också tid för det lilla extra.

Fidel ser behov som inte andra ser och försöker hitta vägar och lösningar för att möta behoven. Han lägger tid på att skapa relationer och lockar till guldkant för att förbättra brukarnas livskvalitet.

Fidel är en fantastisk representant för äldreomsorgen och en förebild för sina kollegor.

Socialnämndens vinnare

Motiveringen presenterades av Asal Gohari (S), ordförande i socialnämnden:

sida-soc.jpg

Ellinor Malmqvist får omsorgspriset 2021 för att hon är en eldsjäl och har drivkraft. Hon är kreativ och lösningsfokuserad. Som socialsekreterare inom barn-och ungdomsenhet 5 bidrar Ellinor till god livskvalitet för barn och unga. 

Ellinor är en kvinna som få. Detta pris borde utan tvekan till henne gå. Ett hjärta av guld, ett skratt som förgyller vardagen. Positiv och omtänksam är bara några av hennes fina egenskaper. Hon besitter dessutom enorm erfarenhet och en massa kunskaper. Och är det något hon kan så är det att skapa gemenskap. Vem eller vad det än gäller kommer hon försöka lösa det på bästa sätt och i vissa fall gråta en skvätt. Hon utstrålar trygghet och är bra på att motivera. Ellinor slutar aldrig att chockera.

Att hjälpa andra har hon gjort hela sitt liv. Jag känner ingen som har detta fantastiska driv. Hon engagerar sig starkt i varje individ. Och säger aldrig nej om det krävs att gå till strid. Det är dock inte enbart klienterna hon bryr sig om utan även oss kollegor runtom. Hjälper oss att hjälpa andra med sina kloka tips och råd.

Denna kvinna borde minst sagt få en applåd – för hon gör hjältedåd!

Läs om omsorgspriset