Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Utredning av kamerabevakning i skolan

Ökad trygghet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av skolfastigheter och i skolmiljön.

Skolfastighet Uppsala estetiska gymnasium

Kommunstyrelsen vill stärka arbetet för en trygg och säker skolmiljö och där kan kamerabevakning vara en kompletterande åtgärd. Uppdraget handlar om att utreda hur kameror ska kunna användas för att bekämpa brott och komplettera andra trygghetsskapande åtgärder i skolmiljön.

— Våra skolor ska vara trygga platser, både på dagtid och kvällstid. Tillfälliga eller permanenta kameror kan vara en lösning för att minska vandalisering och stölder. Nu ska vi titta på om kamerabevakning vid vissa skolor kan vara en lösning för att bekämpa brott och öka tryggheten, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skadegörelse av skolor kostar årligen stora summor i form av krossade fönsterrutor, klotter, anlagda bränder och annan vandalisering. Förutom ekonomiska konsekvenser leder detta till otrygghet hos såväl elever som personal. Skolor utsätts dessutom regelbundet för stölder, inte minst av IT-utrustning. Kamerabevakning av fastigheterna i skadebegränsande syfte kan leda till minskade skadekostnader.

Kamerorna är tänkta att användas i kombination med andra åtgärder och alltid vägas mot integritetskraven. Utöver kamerabevakning ska även belysningen på kommunens skolgårdar ses över, möjligheten att stänga av wifi på kommunens skolor på kvällar, nätter och helger ses över och grannsamverkan utvecklas.

Det saknas idag en helhetsbild av kamerabevakning av skolfastigheter och skolverksamhet i kommunen. Kameror är en av många möjliga åtgärder för att skydda egendom och förhindra skadegörelse och brott och bör ses som en möjlig lösning bland flera.

Kommunstyrelsen fattade vid sitt möte den 12 maj beslut om:

  1. att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med Skolfastigheter AB och utbildningsförvaltningen utreda förekomst och behov av kamerabevakning i såväl trygghetsskapande som skadebegränsande syfte i skolmiljön,
  2. att återkomma till kommunstyrelsen med rapport om nuläge och förslag till åtgärder,

  3. att se över belysningen på kommunens skolgårdar och vid behov förbättra den,

  4. att se över möjligheten att tidsstyra wifi på kommunens skolor och stänga av dessa kvälls- och nattetid samt på helgen,

  5. att etablera tillsynsslingor i form av etablerad grannsamverkan, i samverkan med närboende och polis.

Läs ärendet Utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning i skolfastigheter

För mer information

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Anders Fridborg, säkerhetschef
Telefon: 070-856 21 36
E-post: anders.fridborg@uppsala.se