Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Uppsalaentreprenör tilldelas hedersomnämnande

Uppsala kommuns jämställdhetsråd tilldelar hedersomnämnande 2021 till Monica Hedberg, entreprenör, investerare och styrelseproffs. Hon får det för sitt engagemang för och stöd till företagare och investerare som är kvinnor – ett viktigt bidrag till ett jämställt samhälle.

Monika Hedberg får Uppsala kommuns jämställdhetsråds hedersomnämnande 2021. Foto_Niclas_Hedberg
Monika Hedberg får Uppsala kommuns jämställdhetsråds hedersomnämnande 2021. Foto_Niclas_Hedberg

Monica Hedberg har under många år engagerat sig och arbetat för ett jämställt samhälle, bland annat genom att skapa förutsättningar och stödja företagare och investerare som är kvinnor.

Utbildar kvinnliga investerare
Hon är en av grundarna till utbildningsföretaget Asynjor Invest som vill öka det upplevda värdet av kapital och investeringskompetens från kvinnor i näringslivet. Företaget spetsutbildar investerare som är kvinnor och erbjuder ett sammanhang med en plattform för gemensamma investeringar. Monica Hedberg arbetar också som extern konsult och projektchef för Uppsala Innovation Centre och är ordförande för Företagarna Uppsala.

– Jag är väldigt glad och stolt för den här fina utmärkelsen, för mig är jämställdhet en självklarhet och ett mycket viktigt arbete. Jämställdhet leder samhället fram mot mer lönsamhet, det bygger vårt samhälle starkare och ger mer möjligheter till oss alla, säger Monica Hedberg och fortsätter:

– En av vägarna dit är att vi tillgängliggör kapital från investerare, både män och kvinnor och inte till största delen från män, som i dagsläget. Det är speciellt viktigt nu när vi ska bygga oss starka under och efter pandemin, som har drabbat alla hårt. Jag kommer att fortsätta utbilda och lyfta in fler kvinnor i investeringsvärlden för att göra kapital från kvinnor mer tillgängligt, vårt samhälle starkare och hjälpa till att uppnå FN:s globala mål om jämställdhet. Vårt arbete är också ett steg på vägen mot mer jämställda bolagsstyrelser.

Jämställdhet viktigt för samhället
Mohamad Hassan (L), ordförande i Uppsala kommuns jämställdhetsråd, menar att jämställdhetsarbete måste genomsyra allt, inte minst ekonomi och företagande.

– Ekonomisk frihet för kvinnor är viktigt för kvinnorna själva men också för hela samhället, främst barnen. Därför är det vår uppgift som kommun att stötta jämställdhetsarbete i alla dess former och lyfta människor som bidrar till ökad jämställdhet och ekonomisk frihet i vårt samhälle. Jag är imponerad över det engagemang som Monica Hedberg lägger på att hjälpa kvinnor att lyckas med investeringar, styrelsearbete och företagande, säger han.

Om jämställdhetsrådets utmärkelser
Jämställdhetsrådet har också utsett tre finalister i det interna priset som delas ut till en kommunal verksamhet varje år. Finalisterna är Fritid Uppsala, Offentlig konst och Uppsala brandförsvar. Vinnaren av jämställdhetspriset utses av Uppsala kommuns jämställdhetsråd och presenteras måndagen den 8 mars 2021, i samband med internationella kvinnodagen.

Uppsala kommuns jämställdhetsråd arbetar för att öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Rådet, som består av nio förtroendevalda, följer utvecklingen på jämställdhetsområdet inom kommunen och i andra delar av samhället för att kunna sprida ny kunskap inom kommunen.

Läs mer om kommunens jämställdhetsarbete: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-demokrati-och-jamlikhet/jamstalldhet