Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala öppnar upp successivt - fortsatt viktigt hålla ut och följa rekommendationerna

Smittspridningen i Sverige och i Uppsala län är fortsatt kraftig och läget inom sjukvården är mycket ansträngt. Men en tydlig positiv effekt av vaccinationsprogrammet börjar märkas i takt med att allt fler vaccineras. Uppsala kommuns krisledningsnämnd har därför tagit beslut om en successiv anpassning av kommunens verksamheter.

Tjej iförd matchställ gör en glidtackling mot en fotboll.

Region Uppsalas smittskyddsläkare har meddelat att från den 17 maj gäller de nationella restriktionerna i Uppsala, utan regionala undantag. Med anledning av detta och en minskad smittspridning har krisledningsnämnden fattat beslut om att lätta på restriktionerna för kommunens verksamheter. Verksamheter ska börja öppnas upp och anpassas successivt. 

Beslutet innebär:

  • Att all kommunens verksamhet som håller öppet ska bedrivas med åtgärder och begränsningar som följer lagstiftning, allmänna råd och rekommendationer för att begränsa smittspridning.
  • Att kommunen successivt ska öppna verksamheter som vänder sig till allmänheten och som hållits stängda eller begränsats.
  • Att kommunen ska fortsätta tillhandahålla och utveckla digitala alternativ. 

Avgörande för smittspridningen och för belastningen på sjukvården den närmaste tiden är dock att alla i kommunen fortsätter hålla i och hålla ut och följer myndigheternas rekommendationer. Kommunens medarbetare uppmanas fortsatt till att jobba hemma i så stor utsträckning som möjligt.

Kommunen kommer följa utvecklingen på nationell nivå noga och löpande anpassa verksamheten efter regeringens och Folkhälsomyndighetens besked och ändrade förordningar, föreskrifter och allmänna råd. En viktig aspekt vid anpassning är också hur smittspridningen ser ut regionalt och i kommunen. 

Bakgrund

Den 12 maj meddelade regeringen tillsammans med folkhälsomyndigheten att lättnader införs den 1 juni för offentliga sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten justerar även delar av sina föreskrifter och allmänna rekommendationer från den 1 juni och Region Uppsalas smittskyddsläkare har meddelat att från den 17 maj gäller nationella restriktioner utan regionala undantag.