Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommuns arkitekturpris 2021 går till – Tryffelvägen i Norby

Årets pristagare är projektet Tryffelvägen i Norby, Uppsala. Arkitekter är Kirsh + Dereka arkitekter och Sveafastigheter Bostad är byggaktör. Priset delades ut den 26 augusti och platsen var Tryffelvägen i Norby.

Arkitekturpriset 2021

Juryns motivering

De nya bostäderna på Tryffelvägen är skickligt infogade i den befintliga villabebyggelsen. I mänsklig skala och med omsorg i alla detaljer bildar de en vacker helhet. De nya flerfamiljshusen samspelar med villorna och ger en variation i upplåtelseformer. Husen har varsamt anpassats till terrängen och de uppväxta träden istället för tvärtom. 

Huskropparna är uppdelade och varierade och ger på så sätt intryck av flera sammanbyggda mindre hus. Gårdsmiljön är väl utformad för samvaro och lek. De mycket fint studerade lägenheterna med siktlinjer och fönster i flera väderstreck samspelar med utemiljön. Fönsterpartierna kopplar samman inne- och utemiljön och bidrar till att skapa en trygg miljö både på gården och på gång- och cykelbanan utmed husfasaderna. Stora balkonger och uteplatser ger villakvaliteter i lägenheterna.

Till den goda arkitekturen hör också fasaderna med varierad fönstersättning och materialbehandling. Det ger liv och rörelse och är en fest för ögat.

De nya husen på Tryffelvägen är en samtida boplats som inspirerar till den ansvarsfulla uppgiften att bygga nytt i gamla villaområden samt agerar som förebild för nya projekt.

Arkitekturpriset

Uppsala kommun kommer varje år att dela ut pris för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Alla kan nominera sin favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

Uppsala kommuns arkitekturpris ska sporra byggaktörer och arkitekter att utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet. Det ska engagera byggbranschen och Uppsalabor i arbetet med god gestaltad miljö och väcka debatt om de värden som god arkitektur ger.