Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun uppmärksammar resandefolkets högtidsdag

Resandefolket är tidiga invandrare i Sverige och en del av landets historia. Det finns uppgifter om att en första grupp kom till Stockholm 29 september 1512. Därför firas resandefolkets högtidsdag 29 september.

Resandefolkiskt hjul
Hjulet på bilden symboliserar vägarnas folk. Foto: Britt-Inger Hedström Lundqvist

– Högtidsdagen är ett sätt att föra resandefolkets historia vidare.

Uppsala kommun har tidigare uppmärksammat dagen med tal och musikprogram men i år ordnar vi inget fysiskt program på grund av pandemin.

En nationell minoritet

Resandefolkets historia startade för ungefär 1 500 år sedan när ett nomadfolk började vandra från Indien. För cirka 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. 2000 erkändes resandefolket som den största och äldsta gruppen i minoriteten romer och är därmed en nationell minoritet i Sverige. Men resandefolket är en heterogen grupp. Vissa känner stark samhörighet med romerna medan andra upplever att de har en egen resandeidentitet.

Romers rättigheter är mänskliga rättigheter

Uppsala kommun har varit en utvecklingskommun för romsk inkludering och fortsätter arbeta för att stärka den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter.

För att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och romsk inkludering har Uppsala kommun ett samarbete med föreningen Fredens Hus. Det handlar om utbildningar för kommunens medarbetare och chefer samt workshoppar för elever på högstadie- och gymnasieskolor där Uppsalas romske ungdomsambassadör medverkar. Vi vill synliggöra romsk historia och kultur i Uppsala och samarbetet med Fredens Hus pågår till och med 2021.

Är du ung och vill veta mer om dina minoritetsrättigheter?

Tillsammans med Fredens Hus genomför kommunen även träffar och aktiviteter riktade till ungdomar som tillhör alla de nationella minoriteterna. Uppsala kommun vill komma i kontakt med ungdomar och få ta del av deras tankar och förslag på kommunens arbete samt öka ungdomarnas kunskap om sina minoritetsrättigheter.

Är du ung, tillhör den nationella minoriteten romer och vill veta mer om dina minoritetsrättigheter? Då är du varmt välkommen att höra av dig till Uppsala kommun. Kontakta Emilia Huczko, e-post emilia.huczko@uppsala.se eller Helene Löwgren, e-post helene.lowgren@uppsala.se.   

Läs mer om resandefolket på

minoritet.se 

dikko.nu

Bohusläns museums webbplats 

Läs om Uppsala kommuns arbete med nationella minoriteter