Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer

Idag har kommunstyrelsen fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Imorgon, den 25:e november är den av FN utsedda internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet genom att lysa upp kända byggnader i orange, något som också kommer ske i Uppsala.

Imorgon kommer Uppsalas gator lysa i orange under ”Orange Day” -  för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Imorgon kommer Uppsalas gator lysa i orange under ”Orange Day” - för avskaffandet av våld mot kvinnor.

- I Uppsala ska du vara trygg. Men hemmet är idag den farligaste platsen för kvinnor att vara på. Våld i nära relationer är ett gift i vårt samhälle och vi behöver göra mer. Därför ska vi ha en nollvision, precis som vi har i trafiken. Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar såväl fysiskt som psykiskt och sexuellt våld, samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck. Våld kan drabba alla, men vissa grupper är långt mer utsatta än andra. Barn i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa. Från och med 1 juli i år är det straffbart att låta barn bevittna våld i nära relation.

- Genom en nollvision för våld i nära relationer skickar vi en signal, både till våra 18 000 medarbetare i kommunen och till alla Uppsalabor. Vi måste öka kännedomen och öppna upp det offentliga samtalet så människors otrygghet och ofrihet kan motarbetas. Våld i nära relationer kommer aldrig att accepteras, vi vill att fler vågar prata om sina erfarenheter och att samtalstonen kan förändras både på arbetsplatser och i skolan, säger Mohamad Hassan, ordförande i jämställdhetsrådet (L).

Uppsala i orange 

Den 25:e november är den av FN utsedda internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare kampanjen ”Orange Day”.  En dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet genom att lysa upp kända byggnader i orange, eller genom att bära något klädesplagg i orange.  

Platserna som lyses upp av Uppsala kommun: 

Infartsbollarna in till Uppsala, Pelarekarna i stadsträdgården, Nybron, Dombron Eddaspången, Påvel snickares gränd och Forumsoffan.  

För mer information