Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun återinför syskonförtur upp till årskurs 3

Vårdnadshavare som ska söka skolplats för barn i förskoleklass och upp till och med årskurs 3 kommer åter få förtur till platsen om eleven har ett syskon som redan går på skolan.

Två barn på väg till skolan

– Att återinföra syskonförturen kommer göra livet enklare för många barnfamiljer som slipper hämta och lämna på flera olika skolor, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Uppsala kommun var tvungen att avskaffa syskonförturen 2019 efter domar i Kammarrätten. Samtidigt har andra kommuner kunnat fortsätta med syskonförtur. Skillnaden är att de har hänvisat till ett annat juridiskt lagrum där prövningen görs av Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) istället. Uppsala kommun har ändrat hänvisningen vid ett eventuellt överklagande till ÖKN och kommer nu att återinföra regler om syskonförtur.

– Vi har följt rättsläget noga och noterat hur andra kommuner har gjort. Nu gör vi bedömningen att syskonförturen kan återinföras, säger Helena Hedman Skoglund.

De nya reglerna i korthet:

  • Syskonförtur gäller för elever som går eller ska börja i förskoleklass och i årskurs 1–3.
  • Syskonförturen gäller om eleven har ett syskon som går eller kommer att gå i förskoleklass eller i årskurs 1–3 det läsår som ansökan avser.
  • Syskonförtur gäller samtliga barn som är folkbokförda på samma folkbokföringsadress, oavsett vårdnadshavare.
  • Om det finns fler elever med syskonförtur än platser på en skola, placeras de elever som har bäst relativa närhet till skolan först.
  • De nya reglerna gäller för skolplaceringar som beslutas efter skolstarten 18 augusti 2021. Fram till dess gäller de gamla reglerna.

Kontaktuppgifter

Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 072-518 92 94
E-post: helena.hedman-skoglund@uppsala.se

Caroline Sedin, chef för antagningsenheten
Telefon: 018-727 19 65
E-post: caroline.sedin@uppsala.se

För mer information

Beslutsärendet i utbildningsnämnden 21 juni 2021