Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

Människor har picknick i Stadsträdgården

– När det gäller klimatomställning, integration, jämställdhet och likvärdiga livsvillkor måste vi vara långsiktigt uthålliga. De frågorna kan inte pausas ens under pandemier. Uppsala har under flera år framgångsrikt arbetat för att öka hållbarheten i kommunen, bland annat med Uppsala klimatprotokoll och för en hållbar områdesutveckling i Gottsunda och Valsätra, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

En del av Sveriges rapportering till FN

Idag, 6 juli, inleds FN-mötet High-level Political Forum on Sustainable Development. På mötet presenterar flera av FN:s medlemsstater uppföljningar på sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Som en del av Sveriges rapportering har Uppsala kommun, som en av fyra kommuner i Sverige, tagit fram en lokal uppföljning av kommunens motsvarande arbete med Agenda 2030.

I uppföljningsrapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras Uppsalas framgångsrecept för hållbarhetsarbete. Rapporten visar också flera goda exempel där framgångsreceptet har använts, som Uppsala klimatprotokoll och arbetet med hållbar områdesutveckling i Gottsunda och Valsätra. Rapporten lyfter också Uppsalas kommande utmaningar där frågor om klimatanpassning, krisberedskap, målkonflikter och utveckling av kommunens roll som samverkanspartner och möjliggörare pekas ut.

Framgångar, utmaningar och lärdomar

– Uppsala vill dela sina erfarenheter av hållbarhetsarbete med andra: framgångar, utmaningar och lärdomar. Därför har vi tagit fram den här uppföljningen. Den berättar för oss och för andra om att vi behöver göra mer, och att hållbarhetsperspektiv som bäddas in i ordinarie verksamhet gör verksamheten bättre, säger Laura Hartman, hållbarhetschef på Uppsala kommun.

Läs mer om Uppsalas frivilliga lokala uppföljning av Agenda 2030.

Read more about Uppsala’s Voluntary Local Review. (In English)