Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Tack för alla namnförslag till de sydöstra stadsdelarna!

I de sydöstra stadsdelarna kommer det att behövas många nya namn på kvarter, vägar och parker. Över 300 namnförslag har under våren skickats in till kommunen.

Kartbild över en del av sydöstra stadsdelarna

Många av namnförslagen har anknytning till djur och natur, kvinnliga pionjärer, fritidsaktiviteter och Carl von Linné. De insamlade namnen kommer att sparas och ligga till grund för framtida namngivning inom de sydöstra stadsdelarna.

Insamlingen av namnförslag pågick under tiden 25 januari–21 mars, namnen har nu sammanställts av namngivningsnämnden. 

Namngivningsnämnden riktar ett stort tack till alla som bidragit med namnförslag!

Ta del av inskickade namnförslag för de sydöstra stadsdelarna

Här hittar du mer information om insamlingen av namn

Bakgrund

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala. Sammantaget ska området som berörs rymma cirka 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser. Det innebär att de första 800 nya bostäderna behöver vara klara 2025 och att det byggs cirka 800 bostäder varje år från det fram till 2050.

Sydöstra stadsdelarna

Det planerade området omfattar Bergsbrunna, Nåntuna, Sävja och Vilan samt en grupp byar och områden med fristående hus. Planområdet och de sydöstra stadsdelarna ligger cirka 5 kilometer från Uppsala centrum, nära gränsen mot Knivsta kommun. Det sträcker sig cirka 4–6 kilometer i nordsydlig riktning och cirka 5 kilometer i östvästlig riktning och har en total areal på 1684 hektar.

Här kan du läsa mer om de sydöstra stadsdelarna

Läs mer om namngivningsnämnden