Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Sommarjobbet är att vara ambassadör för hållbarhet

I sommar får tolv ungdomar möjlighet att prova på att vara ambassadörer för hållbarhet i Uppsala. De sommarjobbande ungdomarna – som nyligen gått ut nian - har själva varit med och lagt upp planen för hur man bäst ska nå ut till andra med budskap om hållbarhet.

Sommarjobb
Sommarjobb

Ungdomarna ingår i den stora gruppen sommarjobbare som jobbar med att plocka skräp och sköta parkerna. I sommar är det här ett mindre pilotprojekt, men till sommaren 2022 är planen att skapa ett feriearbete där ungdomar i större skala går ut och informerar om nedskräpning, hållbarhet, återbruk, vatten, plast med mera. Uppsala kommun vill förstärka sitt hållbarhetsarbete och minska nedskräpningen i naturen. Det här projektet vill öka kunskapen om hållbarhet och sprida budskapet om vikten av återbruk, återvinning och minskad nedskräpning.  

-  För att utmana lite extra siktar vi in oss på att nå andra ungdomar och barnfamiljer. I år testar vi så många av ungdomarnas idéer som möjligt för att nästa år ta fasta på de aktiviteter som fungerar bra. Just idag har vi tex testat en prototyp på källsortering vid skräpplockning som ungdomarna själva tagit fram. Vi ser möjligheter med att skapa unga miljöambassadörer på det här sättet, det handlar ju inte bara om att informera och plocka skräp utan även om hur vi skapar en trygg miljö och ökar säkerheten genom att ha bra och meningsfulla aktiviteter i olika områden. Att skapa ett sommarjobb där vi får chansen att jobba lite mer uppsökande med aktiviteter i stadsmiljö är spännande och kommer att kunna utvecklas ytterligare till nästa år, säger projektledaren Ka Widebeck, Uppsala kommun.

Projektet ger ungdomar möjlighet att prova på arbetslivet och bli ambassadörer för hållbarhet samtidigt som de får ökad kunskap om källsortering, återvinning och återbruk. Kommunen vill också minska renhållningskostnaden genom att påverka allmänhetens beteende och hålla gator, parker och torg rena under sommaren.

Möt ungdomarna i Gränby och Stadsparken

10 augusti finns de sommarjobbande ungdomarna på plats i Gränbyparken och 11 augusti i Stadsparken – kom gärna och prata hållbarhet!

För mer information kontakta Ka Widebeck, projektledare inom renhållningen i Uppsala kommun. E-post: ka.widebeck@uppsala.se