Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Silviacertifieringen ska ge hög livskvalitet för personer med demenssjukdom

Två av kommunens vård- och omsorgsverksamheter blir Silviacertifierade vid en ceremoni i början av 2022 på Arenahotellet. Silviacertifieringen ska ge ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen för yngre personer med demenssjukdomar.

Personal och brukare
Personalen på Sköldmövägens boende för yngre personer med demenssjukdom ger en vård som bygger på Silviahemmets vårdfilosofi.

All personal på vård- och omsorgsförvaltningen som arbetar nära personer under 65 år med demenssjukdomar är nyutbildad inför att verksamheterna blir Silviacertifierade.

Vården ska bidra till högsta möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och närstående.

Två personer från varje verksamhet är nu reflektionsledare. Frida Rosenson är en av reflektionsledarna på sin arbetsplats, Sköldmövägens boende för yngre personer med demenssjukdom. Personalen där ska framöver samlas regelbundet och reflektera tillsammans.

– Vi som kollegor kommer att märka av utbildningen på det sätt som vi samarbetar. Vi kommer att utvecklas som individer och som grupp och våga tala mer, säger Frida Rosenson.

I Frida Rosensons roll som reflektionsledare ingår att hålla i arbetsplatsens reflektionsgrupp. Där ska all personal diskutera situationer och händelser och komma fram till åtgärder som hjälper brukarna.

– Målet med att reflektera är inte främst att finna lösningar, utan att vi i arbetsgruppen ska komma närmare varandra och kunna diskutera och reflektera över situationer som uppstår.

Det personalen tar med sig till reflektionsgruppen är händelser och situationer som uppstår – eller som har uppstått tidigare på boendet – som de vill diskutera med sin arbetsgrupp för att dela med sig och för att be om råd.

– Kanske kommer vi tillsammans fram till en åtgärd, som vi ska prova fram till nästa reflektionstillfälle för utvärdering.

Personalen ska prova en åtgärd i taget, som de kommer fram till vid ett reflektionstillfälle. Sedan reflekterar de över hur det gått vid nästa tillfälle. Har åtgärden fungerat för brukarna?

– Vi ska inte köra vårt eget race. Vi ska göra likadant! Det är den första och den största förändringen. Vi ska hjälpa varandra att hjälpa brukarna. Och vi ska se till så att all personal är med på samma plan.

Personalen har blivit medveten om att de redan gör mycket på rätt sätt, för att ge en vård som ger hög livskvalitet.

Vården bygger på Silviahemmets vårdfilosofi

Totalt har 40 personer på vård- och omsorgsförvaltningen gått utbildningen tillsammans. Det är all personal på två gruppbostäder för personer som är yngre än 65 år med demenssjukdom och tre dagliga verksamheter för personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Dit kan vissa typer av demenssjukdomar räknas, demenssjukdomar som yngre personer kan få.

All personal inkluderar vård- och städpersonal, vaktmästare och cheferna på de här fem verksamheterna – och dessutom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är knutna till de två gruppbostäderna.

De verksamheter som certifieras är Sköldmövägen 19 D, gruppbostad för yngre personer med demenssjukdom, Danmark 69 våning 1, gruppbostad för yngre personer med demenssjukdom, Facklan, daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada, Hjärnvägen, daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada, och Knutpunkten, daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada.

Det är de första LSS-verksamheterna som blir Silviacertifierade i Uppsala. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Verksamheterna blir Silviacertifierade vid en ceremoni i början av 2022 på Arenahotellet.

– Vi är så glada och stolta över verksamheterna som blir Silviacertifierade. I utbildningen har alla fått en grundutbildning i god demensomsorg och i Silviahemmets vårdfilosofi, säger Heléne Jöerand Björkman, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Utbildningen ska stimulera personalen inom verksamheterna att reflektera och fortsätta med en regelbunden kompetensutveckling.

Vården ska bygga på Silviahemmets vårdfilosofi. Silviahemmets vårdfilosofi har en värdegrund med fyra pelare, som gör det möjligt för personer med demenssjukdom att ha en fortsatt hög livskvalitet.

Pelarna är:

  • personcentrerad vård, symtomkontroll
  • anhörigstöd
  • teamarbete
  • kommunikation och relation.

Silviahemmets certifieringsprogram fokuserar på tre områden för att uppnå hög kvalitet inom vård och omsorg. Förutom den gemensamma vårdfilosofin ingår ett gott ledarskap och utbildad personal.

Certifieringen följs upp regelbundet

All personal fick tre utbildningsdagar tillsammans. Dagarna avslutades med ett skriftligt prov.

– Det handlade mycket om demenssjukdomar, var diagnoserna kan sitta i hjärnan och hur det påverkar brukarna. Det bästa med tredagarsutbildningen var att vi alla kände att det var en viktig repetition. Den gjorde att vi påmindes om att vi redan gör mycket rätt, säger Frida Rosenson.

Verksamhetscheferna fick ännu en utbildningsdag och reflektionsledarna fick ytterligare tre utbildningsdagar.

Reflektionsledarnas uppgift är att ha en och en halv timmes reflektionstid varje månad med personalen. Det är ett krav efter certifieringen. Reflektionsledarna har även regelbunden kontakt med Silviahemmets stiftelse.

– Vi fick lära oss Silviahemmets struktur som är så bra. Vi fick också bra hjälpmedel för att sköta reflektionsgrupperna. Nu ska vi hinna reflektera och komma tillbaka senare i december och redovisa det som vi har reflekterat över. Behöver vi mer stöd får vi det av Silviahemmet.

Silviacertifieringen gäller tre år. Uppföljningar görs varje år tillsammans med Silviahemmets stiftelse.

– Verksamheterna ska alltid ha minst 75 procent utbildad personal. Nyrekryterad personal kommer därför att utbildas årligen, säger Heléne Jöerand Björkman.