Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Senzime flyttar hem till Uppsala och växer

För att hjälpa företagen inom Uppsalas spetsindustrier att växa och rekrytera kompetens behöver kommunen bidra till att bostadsmarknaden och kommunikationerna för pendlare fungerar bättre. Det var ett av budskapen när medicinteknik-bolaget Senzimes vd Pia Renaudin träffade kommunledningen i juni. Företaget har höga tillväxtmål och har just tagit hem sin produktion till Uppsala.

Pia Renaudin, vd för Senzime
Pia Renaudin är vd för medicinteknikbolaget Senzime som planerar för tillväxt i Uppsala.

Cirka 22 miljoner patienter drabbas varje år av komplikationer i samband med narkos. Av dem drabbas 1 miljon av allvarliga andningsproblem. Uppsalaföretaget Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av algoritmer och sensorer, för att följa patientens muskelfunktion och elektriska impulser inför, under och efter operation. Företagets vision är värld utan narkosrelaterade komplikationer.

Starkt medicinteknik-kluster i Uppsala

Senzime är ett exempel på företag inom Uppsalas starka medicinteknik-kluster som är en stor del av Sveriges export och utgör en kunskapsintensiv motor och spets i Uppsalas näringsliv. Det var en av anledningarna till att Pia Renaudin, företagets VD, träffade kommunledningen i juni. Hon var nöjd efter mötet med kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), stadsdirektör Joakim Danielsson och näringslivsdirektör Charlotte Skott.

– Jag hade en mycket konstruktiv diskussion med kommunledningen. Vi diskuterade de utmaningar som vi står inför och jag fick också flera tips på hur vi kan lösa dem med hjälp av de insatser som kommunen gör, säger hon.

Som exempel nämner hon Uppsala kommuns operatörsutbildning.

I början på en kommersiell resa

Pia tillträdde som vd för Senzime 2019 och har lång erfarenhet från life science-industrin både i Sverige och internationellt. Att företaget var i början på sin kommersiella resa, lyfter hon fram som ett argument till att hon tackade ja till jobbet.

Senzime agerar på flera stora internationella marknader, men har valt att ta hem produktionen till Uppsala. Pia ser flera fördelar med flytten.

– Inte minst får vi bättre kontroll av produktutvecklingen och produktionen vilket i sin tur förbättrar vår bruttomarginal. Genom att ha denna verksamhet nära vårt huvudkontor skapar det bättre möjligheter att diskutera eventuella förändringar men även att hitta rätt i utvecklingsstadiet så att det sedan också fungerar i praktiken när produkterna ska tillverkas. Med tanke på att just medicinteknik har varit en av de starkast växande exportsektorerna under de senaste 15 åren hoppas vi ju givetvis att vi kan fortsätta att växa här i regionen, säger Pia.

Hur ser företagets planerade tillväxtresa ut?

– Vi har ambitionen att Senzime ska bli marknadsledande inom det peri- och postoperativa neuromuskulära övervakningssegmentet, med en långsiktig global marknadsandel på minst 10 procent. Tanken är att växa vi ska växa organiskt men vi för en kontinuerlig diskussion tillsammans med vår styrelse för att ständigt utvärdera hur vår framtida tillväxtresa bäst genomförs.

Vilka rekryteringsbehov har Senzime lokalt?

– Vi har ett stort rekryteringsbehov. För tillfället har vi flera tjänster som vi söker medarbetare till. Jag tycker det är hög kvalitet på talangerna i Uppsala inom i princip alla områden men spetskompetens sugs upp väldigt fort. Det gör att det ofta tyvärr tar för lång tid att rekrytera inom vissa kompetenser.

På vilket sätt kan kommunen underlätta kompetensförsörjningen?

– Vi har ganska hög konkurrens från andra life science-center, i första hand från andra svenska städer som Göteborg och Lund och här handlar det inte minst om att lyfta fram Uppsala som ett attraktivt centrum. Jag tror att kommunen kan bidra till att skapa bra förutsättningar för att arbeta i staden genom att både se till att bostadsmarknaden fungerar för de som bor i staden och kommunikationerna för de som bor på annan ort. Just nu förser universitetet snarare Stockholm med kompetens. Dessutom är det viktigt att kommunen bidrar till att synliggöra att Uppsalas life science-sektor står för cirka 15 procent av det totala antalet sysselsatta i sektorn i Sverige. Det tror jag att det är få som vet om.

Hur ser du på klustret av bolag inom medicinteknik och life science och vilka fördelar finns det med koncentrationen?

– Dels så bidrar det till bilden av att det är attraktivt att söka sig till Uppsala både för life science-bolag och för personer som har den bakgrunden kunskapsmässigt. Sedan visar också forskning att en koncentration av företag inom samma bransch skapar framgång. Man kan lära av varandra, byta erfarenheter och det gör att finansiärerna hittar bolagen lättare. Det är bara att titta på vad Silicon Valley inneburit för bolagen i San Francisco-regionen.

Är det något annat som du önskar från kommunen?

– Vi som börsnoterat bolag kan ju finansiera vår verksamhet genom börsen men för yngre onoterade bolag är tillgången till kapital begränsad. Här skulle möjligtvis kommunen kunna bidra med att bygga gemensamma labblokaler som bolagen kan hyra in sig i istället för att bygga detta själva.

Var är du och Senzime om fem år?

– Om fem år är vi ett lönsamt miljardbolag med en etablerad försäljning på våra viktigaste marknader. Vi har då också breddat vår produktportfölj med segmenterade produkterbjudanden för att kunna hjälpa sjukhus och kliniker med lägre patientvolymer. Det kanske mest spännande biten är att jag då hoppas att vi har utvecklat en rad AI-algoritmer och molntjänster för att på så sätt bygga in mer ”intelligens” i våra produkter. Sedan är jag övertygad om att någon av våra uppfinningsrika medarbetare vid den tidpunkten hittat på någon ny spännande medicinteknisk innovation som vi precis börjat undersöka eller utveckla.

 

Fakta om Senzime

Grundat: 1999 med affärsidén att utveckla patientnära system för mätning av livskritiska ämnen.

Omsättning (2020): 9,3 miljoner SEK

Antal anställda: Totalt 34 personer, Sverige: 20, USA: 11, Tyskland: 3

Ägare: Noterat på Nasdaq. Största aktieägare är familjen Crafoord med 14,6 procent av antalet aktier och röster. Bland övriga större aktieägare kan noteras bland andra Segulah, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar fonder och Swedbank Robur Microcap.

Huvudkontor: Uppsala

 

Uppsala möts

Är du företagare och vill ha dialog med kommunen? Hör av dig till kommunens näringslivsutvecklare på naringsliv@uppsala.se