Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Samverkan vid narkotikainsatser ger goda resultat

Under våren har Uppsala kommun och Polismyndigheten fortsatt arbetet med riktade insatser mot unga och narkotika i offentlig miljö. Insatserna har gett goda resultat för att beslagta droger och förhindra ungdomsvåld.

Polis går på stan

I insatserna arbetar områdespoliser i lokalpolisområde Uppsala/Knivsta tillsammans med socialtjänstens ungdomsjour och insatsteam ihop med myndighetshandläggare från kommunen.

Målet är att upptäcka droger hos ungdomar under 21 år, som använder narkotika i offentlig miljö och att lagföra brott, men också att i direkt anslutning ge ungdomarna det stöd de behöver från socialtjänsten. Insatserna har varit koncentrerade kring city och specifikt runt Resecentrum i Uppsala. 

– När vi organiserar arbetet på det här sättet har vi stora möjligheter att beslagta narkotika tidigt och hindra vidare spridning, säger Martin Gunér, områdespolis i Uppsala.

Utöver narkotika har polisen också tagit vapen i beslag under insatserna.  Även personer över 21 år har påträffats under insatserna misstänkta för narkotikabrott.

– Vi har också tagit hand om knivar och andra vapen som riskerar att resultera i våld och i slutändan skada både de som är misstänkta och allmänhet som rör sig i området, säger Martin Gunér.

Ungdomsjouren medverkar under insatserna ihop med polisen, och i polishuset möter en samordnare från socialtjänsten upp ungdomar i riskzon för att medverka vid förhör och kunna göra förhandsbedömningar av stödbehov tillsammans med specialisthandläggare, socialsekreterare och insatsteam.   

– Framgångskonceptet i detta är både samverkan på fältet och att vi på socialtjänsten bokstavligt talat flyttat in på polishuset för att möta upp ungdomarna direkt i anslutning till brott. Vi tar kontakt med vårdnadshavare och kan påbörja stödinsatser direkt, säger Hilde Wiberg, enhetschef på ungdomsjouren i Uppsala.

 

Polisen och ungdomsjouren samverkade också under vårens student- och skolavslutningar samt vid valborg. Då var fokus på alkohol, ordningshållning och trygghet. Under insatsen vid skolavslutningen upptäcktes en handfull misstänkta ringa narkotikabrott bland ungdomar.

– Ungdomsjour och polis träffade ovanligt få berusade ungdomar och många platser besöktes i samverkan med områdespoliser och nattvandrare.  Samtliga minderåriga som kom in till polishuset blev hämtade av vårdnadshavare och samtal med socialtjänst genomfördes, säger Hilde Wiberg.

En viktig framgångsfaktor är det kontinuerliga samarbetet mellan områdepoliserna och socialtjänstens ungdomsjour. Ett samarbete som har fördjupats och växt fram under en längre tid. Tillsammans har myndigheterna en god kännedom om aktuell lägesbild och riskmiljöer.

Insatserna är en del i kommunens övergripande trygghetsarbete ihop med polisen. I trygghetsarbetet poängteras just samverkan som en nyckel till att kunna agera tidigt för att skapa goda resultat.

– Tack vare våra gemensamma upparbetade rutiner har insatserna gått bra och lugnt till, säger Martin Gunér.