Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Samverkan mot skjutningar och andra våldsbrott

Uppsala kommun, Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta och Kriminalvården Region Mitt tecknar nu en gemensam avsiktsförklaring med målet att metodiskt och med förenade krafter minska och förebygga det dödliga våldet i Uppsala.

Flygfoto Boländerna i Uppsala

- Vi ska vända på varje sten för att få bort det grova våldet och gängkriminaliteten från Uppsala. Det här har varit ett framgångsrikt arbetssätt i Malmö som nu ska anpassas till vår kommun. Det ska inte vara attraktivt att vara gängkriminell, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utgångspunkten för arbetet är den metodik som kallas Group Violence Intervention (GVI) och som riktar sig mot det grova våldet som utförs av individer med anknytning till kriminella nätverk.

- Vi ska fortsätta vårt goda arbete och hålla det tryck som finns mot den kriminella nätverksmiljön, där vi nu utvecklar arbetet genom att fokusera våra gemensamma krafter för att minska det dödliga våldet, säger Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.

En central utgångspunkt för arbetet är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. Det finns alltså starka skäl att på ett systematiskt och beprövat sätt motverka skjutningar och annat grovt våld kopplat till den kriminella miljön. Syftet är att genom att minska det grova våldet också öka tryggheten i samhället. För att åstadkomma det fokuseras gemensamma insatser mot ett antal individer och de nätverk dessa ingår i.

- Kriminalvården har ansvar för att verkställa fängelsestraff men också för kontroll och återfallsförebyggande insatser genom frivårdspåföljder och efter villkorlig frigivning. Inom ramen för den lagstiftning Kriminalvården har att följa är det möjligt att arbeta enligt GVI. Det är en metod som är värd att prövas. Vi sätter extra tryck på klienterna i syfte att minska risken för återfall i kriminalitet. Vi vill inte att de ska skjuta någon annan eller bli skjutna själva, säger Henrik Svärd, kriminalvårdschef Frivården Mälardalen.

Metoden har funnits i Sverige under några år och sprids nu i landet med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå). Den förutsätter ett långsiktigt och uthålligt arbete hos alla parter, ska implementeras gemensamt och stegvis med start under 2022 och kommer att kompletteras med gemensamma, kunskapshöjande åtgärder. Gemensamma analyser och en fortsatt utveckling av avhopparverksamheten som bedöms vara en förutsättning för implementering av GVI, ska prioriteras.