Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Så ska fler barn lockas till förskolan

Barn i familjer som nyligen har flyttat till Sverige gå inte i förskolan i lika hög utsträckning som barn med svensk bakgrund. Nu har kommunen analyserat vad det kan bero på och ska göra insatser för att få fler barn att börja i förskola.

– Förskolan är bra både för barn och föräldrar. Om vi ska få fler barn att lyckas i skolan och få ut fler vuxna i jobb eller studier måste satsningarnas börja redan i förskolan. Därför har vi satt som mål att öka andelen barn som går i förskolan, säger Helena Hedman Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden.

Forskning visar att det är positivt för barns utveckling att gå i förskola. Studier pekar på att en förskola av hög kvalitet lägger grunden för framtida lärande och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet.

Förskolans språkutvecklande arbetssätt är viktigt för alla barn, men störst betydelse har det för barn som har ett annat modersmål än svenska. För en del av de barn som växer upp med två eller flera språk är förskolan den enda plats där de har möjlighet att lära sig svenska.

– Vår analys visar att bristande kunskap om förskolans uppdrag och verksamhet kan vara ett hinder som gör att föräldrar avstår från förskola. Många vet inte heller hur man ansöker om plats eller vilka regler som gäller, säger Jan Aili, förskolechef i Uppsala kommun.

Slutsatserna ligger i linje med den utredning på nationell nivå, Förskola för alla barn (SOU 2020:67), som presenterades förra året.

Kartläggningen i Uppsala visar att 18,2 procent av barn med utländsk bakgrund i Uppsala inte var placerade i förskola i april 2020. Bland barn som invandrat de senaste två åren var det betydligt fler 32,9 procent. Av samtliga cirka 14 000 barn i förskoleåldern i Uppsala kommun är andelen 13 procent.

Utbildningsnämnden har gett den kommunala förskolan i uppdrag att fortsätta med en rad åtgärder för att fler utrikes födda föräldrar ska välja att sätta sina barn i förskola. Åtgärderna är både på kort och lång sikt. Satsningarna i år beräknas kosta 800 000 kronor.

Exempel på åtgärder:

  • Återkommande aktiviteter för att informera om förskolans uppdrag och betydelse på bland annat SFI (Svenska för Invandrare), Mödra- och barnavårdscentral, bibliotek, utbildning- och jobbcenter, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Utveckla lättillgänglig information på flera språk för kommunens webbplats och via filmer, affischer, med mera.
  • Anställa en förskolelärare med särskilt uppdrag att på heltid verka för fler barn i förskolan och att genomförda planerade aktiviteter.
  • Förstärka öppna förskolans syfte att också vara en introduktion till förskolan.
  • Utveckla den uppsökande verksamheten för att nå föräldrar som inte går på Öppna förskolan, SFI, etc.
  • Följa upp och analysera tillgången till förskoleplatser i bland annat Gottsunda och Gränby.
  • Fortsätta att utveckla undervisningen i förskolan för nyanlända och flerspråkiga elever.
  • Utveckla samverkan med civilsamhället och föreningslivet.

Kontaktpersoner:

Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden

Mobil: 0725189294

E-post: hedman-skoglund@uppsala.se

Jan Aili, förskolechef

Mobil: 0790658395

E-post: aili@uppsala.se

Relaterat material

Läs nämndhandlingen här